ANALİTİKA

03 Mart
3

Mərkəzi Bankın “Tədqiqat bülleteni”nin 2015-ci il üzrə üçüncü nömrəsi

Azərbaycan Mərkəzi Bankı elektron nəşri olan “Tədqiqat bülleteni”nin 2015-ci il üzrə üçüncü nömrəsini hazırlayıb və internet səhifəsində yerləşdirib. Fins.az-ın məlumatına görə, bülletendə 2015-ci ildə dünya iqtisadiyyatında baş verən iqtisadi proseslərin və qlobal bazarlarda vəziyyətin icmalı verilib.

Burada həmçinin qlobal maliyyə böhranından sonrakı dövrdə mərkəzi bankların makromaliyyə modelləşdirməsi təcrübəsi, iqtisadi inkişafı sürətləndirmək üçün aparılan islahat təcrübəsi və qlobal maliyyə sistemləri üzrə son tədqiqatların nəticələri öz əksini tapıb.

Bülletenin maliyyə savadlılığı bölməsində əmək miqrantları üçün maliyyə savadlılığının rolu təhlil edilib. Bu dəfəki nömrənin İqtisadi sözlük bölməsində isə tədiyə balansı ilə məzənnə arasında əlaqə, həmçinin müxtəlif məzənnə rejimlərində mərkəzi bankların fəaliyyətinə dair məlumat verilib.

Bülletenin fundamental tədqiqatlar bölməsində isə Mərkəzi Bankda 2015-ci ilin IV rübündə aparılan tədqiqat işlərinə dair məlumat verilib.