ANALİTİKA

12 Sentyabr
5

Azərbaycan Respublikasında kiçik və orta sahibkarlıq səviyyəsində istehlak mallarının istehsalına dair Strateji Yol Xəritəsinin icra vəziyyəti açıqlanıb – IV YAZI

Azərbaycan Respublikasında kiçik və orta sahibkarlıq səviyyəsində istehlak mallarının istehsalına dair Strateji Yol Xəritəsinin icra vəziyyəti açıqlanıb.

Ümumi nəticə

Hədəflər

1.KOS fəaliyyəti üçün biznes mühitinin və tənzimləyici bazanın yaxşılaşdırılması

2.KOS subyektlərinin maliyyə resurslarına sərfəli və səmərəli çıxışının təmin edilməsi

3.KOS subyektlərinin beynəlmilləşdirilməsi və xarici bazarlara çıxış imkanlarının artırılması

4.KOS subyektlərinin bilik və bacarıqlarının artırılması,qabaqcıl təcrübələrin tətbiqinin sürətləndirilməsı

5.İnnovasiyaların təşviqi,KOS subyektləri üçün araşdırma və inkişaf fəaliyyətlərinin genişləndirilməsi

Əsas icraçı qurumların performansı müəyyənləşdirilərkən hər bir qurumun əsas icraçı olduğu tədbirlədən icra edilmiş tədbirlər 1 bal,icrasına başlanılmış tədbirlər 0.5 bal,icrasına başlanılmamış tədbirlər 0 bal ilə qiymətləndirilməklə,əldə edilmiş toplam nəticə həmin qurumların əsas icraçı olduqları tədbirlərin ümumi sayına bölünmüşdür. Belə ki, əsas icraçı qurumların performansı qiymətləndirilərkən məsul olduqları tədbirin Azərbaycan Respublikasında kiçik və orta sahibkarlıq səviyyəsində istehlak mallarının istehsalına dair Starteji Yol Xəritəsindəki tədbirlərdəki xüsusi çəkisi nəzərə alınmamışdır. Aidiyyatı qurumların məsul olduqları tədbirlərin sayı 2017-ci ildən başlanılan tədbirləri özündə ehtiva edir.

Əsas icraçı qurumların performansı (100 ballıq şkala əsasında)

Məhsul olduqları tədbirlərin sayı