ANALİTİKA

12 Sentyabr
4

Azərbaycan Respublikasında ağır sənaye və maşınqayırmanın inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsinin icra vəziyyəti açıqlanıb – V YAZI

Azərbaycan Respublikasında ağır sənaye və maşınqayırmanın inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsinin icra vəziyyəti açıqlanıb. Beləliklə,

Ümumi nəticə,

1.Uyğun qiymətə mənzil təminatının layihələndirilməsi və həyata keçirilməsi üçün MİDA-ya müəyyən strategiya və hədəflərə əsaslanan səlahiyyətlərin verilməsi

2.Uyğun qiymətə mənzil bazarının fəaliyyətinə əlverişli şərait yaradan əsas mexanizmlərin həyata keçirilməsi

*Əsas icraçı qurumların performansı müəyyənləşdirilərkən, hər bir qurumun əsas icraçı olduğu tədbirlərdən icra edilmiş tədbirlər “1” bal, icrasına başlanılmış tədbirlər “0,5” bal, icrasına başlanılmamış tədbirlər “0” bal ilə qiymətləndirilməklə əldə edilmiş toplam nəticə həmin qurumların əsas icraçı olduqları tədbirlərin ümumi sayına bölünmüşdür. Belə ki, əsas icraçı qurumların performansı qiymətləndirilərkən, məsul olduqları tədbirlərin “Azərbaycan Respublikasında uyğun qiymətə mənzil təminatının inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi”ndəki tədbirlərdəki xüsusi çəkisi nəzərə alınmışdır.

Əsas icraçı qurumların performansı (100 ballıq şkala əsasında)

**Aidiyyəti qurumların məsul olduqları tədbirlərin sayı 2017-ci ildən icrasına başlanılan tədbirlərin özündə ehtiva edir.