ANALİTİKA

12 Sentyabr
10

Azərbaycanb Respublikasında peşə təhsili və təlimin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsinin icra vəziyyəti açıqlandı – VI YAZI

Azərbaycanb Respublikasında peşə təhsili və təlimin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsinin icra vəziyyəti açıqlandı.Beləliklə,

Ümumi nəticə

Hədəflər

1.İşəgötürənlərin peşə təhsili və təlimi sisteminə inteqrasiyası

2.Nəticələrə əsaslanan güclü maliyyələşdirmə sisteminin yaradılması

3.Məqsədli peşə inkişafı proqramlarının yaradılması

4.Sektorlar üzrə spesifik proqramların yaradılması

5.Peşə təhsili və təlimi hədəflərinin əldə olunmasına təkan verəcək vasitələrin tətbiqi

Əsas icraçı qurumların performansı müəyyənləşdirilərkən hər bir qurumun əsas icraçı olduğu tədbirlədən icra edilmiş tədbirlər 1 bal,icrasına başlanılmış tədbirlər 0.5 bal,icrasına başlanılmamış tədbirlər 0 bal ilə qiymətləndirilməklə,əldə edilmiş toplam nəticə həmin qurumların əsas icraçı olduqları tədbirlərin ümumi sayına bölünmüşdür. Belə ki əsas icraçı qurumların performansı qiymətləndirilərkən məsul olduqları tədbirlərin Azərbaycan Respublikasında peşə təhsili və təlimin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsinidəki tədbirlərdəki xüsusi çəkisi nəzərə alınmamışdır. Aiddiyyatı qurumların məsul olduqları tədbirlərin sayı 2017-ci ildən icrasına başlanılan tədbirləri özündə ehtiva edir.

Əsas icraçı qurumların performansı (100 ballıq şkala əsasında)

Məhsul olduqları tədbirlərin sayı