TENDER

25 Oktyabr
109

"AZƏRALÜMİNİUM" qrafit rotor alır – TENDER

Təşkilatın adı: "AZƏRALÜMİNİUM" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ

Təşkilat VOEN: 1305481501

Təşkilatın ünvanı: Gəncə , Azərbaycan , AZ 2000, Yevlax şössəsi 53

Tender predmeti: 250 ƏDƏD QRAFİT ROTOR

Tenderin adi: 250 ƏDƏD QRAFİT ROTOR

250 ƏDƏD QRAFİT ROTOR

BaşlıqAçıqlamaMiqdar
Qrafit rotor Əsas Şərtlər Toplusunda göstərilmiş texniki göstəricilərə və çertyojlara uyğun olaraq. 250 ədəd

ÜSL kod (kateqoriya) - 14814000-0 Süni qrafit,

Açıq tenderin başlama tarixi və vaxtı

24.10.2019 10:32

Tələb olunan sənədlərin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı

14.11.2019 11:00

Tender təklifinin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı

22.11.2019 17:00

Zərflərin açılış tarixi və vaxtı

25.11.2019 11:00

İştirak haqqı: 200 AZN

Tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi üçün satınalan təşkilatın bank rekvizitləri:

Hesab: AZ36İBAZ40040019446110810255
VÖEN: 990001881
Bank: ABB Gəncə filialı
Kodu: 509352
M/H: AZ03NABZ01350100000000002944
S.W.İ.F.T: İBAZAZ2X
Büdcə təsnifat kodu:

ÇATDIRILMA YERİ

Gəncə şəhəri Yevlax şosesi 53, AZ2000

ÇATDIRILMA MÜDDƏTİ

Müqavilə imzalandıqdan sonra 4 aydan gec olmayaraq.

ÇATDIRILMA ŞƏRTLƏRİ

DDP

ÖDƏNİŞ ŞƏRTLƏRİ

Ödəmələr "Malgöndərən"in təqdim etdiyi sənədlər əsasında 15 bank günündən gec olmayaraq aparılır.

Təklifin qiymətinin hesablanmalı və ifadə edilməli olduğu valyuta: AZN

TƏLƏB OLUNAN SƏNƏDLƏR

Tələb olunan sənədlər:
Vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında arayış
Müvafiq vergi orqanları tərəfindən vergi borcunun olmadığına dair arayış.
Fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının surəti
Müvafiq vergi orqanı tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatı.
Maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı
Mövcud bank hesabına dair arayış
Son bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergiödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud olmaması
Son bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergiödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud olmaması
Nizamnamə
Təşkilatın nizamnaməsi
Qeydiyyatdan keçdiyi ölkə
Qeydiyyata dair reyestrden çıxarış
Rekvizitlər
Rekvizitlər
İxtisas göstəriciləri:

Qeyd olunmuş prosedurlar üçün mətn

TENDER TƏKLİFİ

Texniki təklif: 10 bal

İstehsalçının keyfiyyət sertifikatının təqdim edilməsinə görə.
10
İstehsalçının keyfiyyət sertifikatının təqdim edən "İddiaçı"lara 10 bal texniki zərfə verilir. .

Qiymət təklifi:: 90 bal

Qiymət təklifi
90
Qiymətlər daşıma xərcləri, gömrük rüsumlar, vergilər (ƏDV) və digər icbari ödənişlər daxil olmaqla verilməlidir.
Tender təklifinin təminatı
-
Tenderv təklifinin təminatı təklifin dəyərinin 1%-i məbləğində tələb olunur və zərflərin açıldığı tarixdən etibarən 60 bank gün müddətində qüvvədə olmalıdır.
Təklifin qüvvədə olan müddəti
-
Tender təklifi zərflər açıldığı tarixdən 30 bank günü qüvvədə olmalıdır.
Müqavilənin təminatı
-

Qeyd olunmuş prosedurlar üçün mətn

Malgöndərənlərlə (podratçılarla) vasitəçi olmadan əlaqəni təmin edən, onlarla məlumat mübadiləsini aparan satınalan təşkilatın vəzifəli şəxsi (/ləri)

Tender təklifi: 30 bank günü (zərflərin açıldığı tarixdən sonra qüvvədə olma müddəti
Təklifin təminatı: 60 bank günü (təminatın qüvvədə olma müddəti (zərflərin açıldığı tarixdən sonra
Həsənov Həsən
Satınalmalar üzrə mütəxəssis
hasan.hasanov@azeraluminium.com
022 267 05 74

Tələb olunan iddiacıların sayı: 3

  • • məlumat mübadiləsi yalnız dövlət satınalmaları vahid internet portalı vasitəsilə aparılır; • məxfi məlumatlarla əlaqədar satınalmalar zamanı belə məlumatların qorunması üçün satınalan təşkilat tərəfindən tədbirlər görülür; • satınalan təşkilat və ya onun adından malgöndərənə (podratçıya), həmçinin malgöndərənlər (podratçılar) tərəfindən satınalan təşkilata məlumatların ötürülməsi yalnız dövlət satınalmaları vahid internet portalı vasitəsilə aparılır; • Kağız üsulu ilə təqdim edilmiş təkliflər və sorğular nəzərə alınmayacaq.
  • Dövlət satınalmaları vahid internet portalına daxil olma, təkliflərin təqdim edilməsi elektron imza və ya Asan imza vasitəsilə mümkündür.
  • Elektron satınalma Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunun 50-3-cü maddəsinə uyğun olaraq malgöndərənlərə (podratçılara) təqdim olunan meyarlar əsasında bağlanılır
  • Tender təklifləri, eləcədə bütün yazışmalar və sənədlər Azərbaycan dilində tərtib olunmalıdır (xarici dildə olan tender təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə olunmalıdır). Malgöndərənlər (podratçılar) Tender təkliflərini, eləcədə bütün sənədləri və müraciətləri Dövlət satınalmaları üzrə vahid internet portalı vasitəsi ilə təqdim etməlidirlər. Müsabiqədə göstərilən vaxtdan gec təqdim olunmuş sənədlər və təkliflər qəbul olunmayacaq. Malgöndərənlər (podratçılar)səlahiyyətli nümayəndələri portala daxil olmaqla iştirak edə bilərlər. Tender zərflərinin açılışı, tenderin qiymətləndirilməsi və bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada vahid internet Portalı vasitəsilə aparılır. Bunun üçün podratçı Asan imza, ya da Elektron İmzanın sahibi olmalıdır.
  • Tender proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir. Qanun və digər aidiyyəti normativ hüquqi aktlar ilə Portalın qanunvericilik hissəsində (https://etender.gov.az/laws) tanış ola bilərsiz.
  • Malgöndərənlər (podratçılar) bu tenderə dair izahatları Portalın sual-cavab hissəsi vasitəsilə satınalan təşkilata müraciət edərək ala bilərlər.
  • Satınalan təşkilatın bu tenderin keçirilməsi zamanı qanunvericiliklə müəyyən olunmuş vəzifələrini yerinə yetirməməsi nəticəsində itkiyə və ya zərərə düşdüyünü bəyan edən malgöndərənin “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun (Bakı şəhəri, 27 dekabr 2001-ci il, № 245 – II Q) VIII fəslində və digər qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada və prosedurlara uyğun şikayət vermək hüququ vardır. Şikayətlər portal vasitəsi ilə təqdim olunur.
  • Elektron satınalma vasitəsilə açıq tenderin keçirilməsi zamanı bu Qanunun 40.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan bildiriş tender təklifi aksept edildikdən sonra tender təklifini vermiş malgöndərənə (podratçıya) dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə göndərilir. Elektron satınalma vasitəsilə keçirilən müsabiqə üzrə satınalma müqaviləsi tenderin qalibi ilə dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron qaydada bağlanılır və bu Qanuna əsasən tələb olunduğu hallarda müqavilənin yerinə yetirilməsi təminatı həmin portal vasitəsilə təqdim edilir. Dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron müqavilənin bağlanılması məqsədilə satınalan təşkilat tender müqaviləsi aksept edildikdən sonra 3 bank günündən gec olmayaraq satınalma müqaviləsini hazırlayaraq, həmin portala yerləşdirir və imzalayır. Malgöndərən (podratçı) həmin müqaviləni 5 bank günü müddətində imzalayır. Nəzərdə tutulmuş müddət ərzində satınalma müqaviləsinin imzalanmaması həmin müqavilədən imtina edilməsi kimi qiymətləndirilir.
  • Müəyyən edilməmişdir

QEYD: Tenderdə iştirak, tenderin qiymətləndirilməsi və digər bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada PORTAL vasitəsilə aparılır.

Açıq tenderin elektron şərtlər toplusunu 24.10.2019 10:32 tarixindən sonra əldə edə bilərsiniz