TENDER

25 Oktyabr
150

ASAN Xidmət qış geyimləri alır – TENDER

Təşkilatın adı: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ YANINDA VƏTƏNDAŞLARA XİDMƏT VƏ SOSİAL İNNOVASİYALAR ÜZRƏ DÖVLƏT AGENTLİYİ

Təşkilat VOEN: 1701393691

Təşkilatın ünvanı:

Tender predmeti: Kişi və qadın qış geyim formalarının satınalınması

Tenderin adi: Kişi və qadın qış geyim formalarının satınalınması

Kişi və qadın qış geyim formalarının satınalınması

BaşlıqAçıqlamaMiqdar
Kişi kostyumu (pencək və şalvar) Şərtlər toplusuna uyğun 850 ədəd
Qadın kostyumu (pencək və ətək və ya şalvar) Şərtlər toplusuna uyğun 900 ədəd
Şarf loqo ilə Şərtlər toplusuna uyğun 900 ədəd
Qalstuk loqo ilə Şərtlər toplusuna uyğun 800 ədəd

ÜSL kod (kateqoriya) - 18231000-7 Paltarlar,

Açıq tenderin başlama tarixi və vaxtı

25.10.2019 15:00

Tələb olunan sənədlərin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı

15.11.2019 17:00

Tender təklifinin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı

25.11.2019 17:00

Zərflərin açılış tarixi və vaxtı

26.11.2019 17:00

İştirak haqqı: 300 AZN

Tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi üçün satınalan təşkilatın bank rekvizitləri:

Hesab: AZ20CTRE00000000000004878570
VÖEN: 1701393691
Bank: Dövlət Xəzinədarlıq Agentliyi
Kodu: 210005
M/H: AZ41NABZ01360100000000003944
S.W.İ.F.T: CTREAZ 22
Büdcə təsnifat kodu: 142340

ÇATDIRILMA YERİ

Bakı və regional "ASAN xidmət" mərkəzləri

ÇATDIRILMA MÜDDƏTİ

15 iş günü

ÇATDIRILMA ŞƏRTLƏRİ

DDP

ÖDƏNİŞ ŞƏRTLƏRİ

şərtlər toplusuna uyğun

Təklifin qiymətinin hesablanmalı və ifadə edilməli olduğu valyuta: AZN

TƏLƏB OLUNAN SƏNƏDLƏR

Tələb olunan sənədlər:
Vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında arayış
Müvafiq vergi orqanı tərəfindən təqdim olunmuş arayış.
Fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının surəti
2018-ci il üzrə təqdim olunmuş və təsdiq olunmuş vergi hesabatı.
Maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı
Son 1 illik dövr üzrə maliyyə arayışı.
Son bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergiödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud olmaması
Müvafiq vergi orqanı tərəfindən təqdim olunmuş arayış.
Nizamnamə
Nizamnamə
Qeydiyyatdan keçdiyi ölkə
Dövlət reyesterindən çıxarış
Rekvizitlər
Bank hesabı, hüquqi və faktiki ünvanı
Müvafiq məhsul (tender predmeti üzrə) üçün uyğunluq və keyfiyyət sertifikatlarının surəti
Uyğunluq və keyfiyyət sertifikatları
Mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri üzrə müyyən olunmuş meyarlara uyğunluq
İllik döviyyə və işçi sayı haqqında verilən məlumat əsasında müəyyənləşdiriləcək
İxtisas göstəriciləri:
3 illik təcrübəsinin olması
Müvafiq sahədə təcrübə.
İddiaçının müflis elan olunmaması, əmlakı üzərinə həbs qoyulmaması, ödənişə yönəlmiş girovun olmaması, məhkəmənin qərarı ilə kommersiya fəaliyyəti dayandırılmış şəxs olmaması;
Məlumat təşkilat tərəfindən yazılı verilir.
İddiaçının öz əmlakından sərbəst və məhdudiyyətsiz istifadə etmək imkanının, habelə ödəmə qabiliyyətinin olması
Məlumat təşkilat tərəfindən yazılı verilir.

Qeyd olunmuş prosedurlar üçün mətn

TENDER TƏKLİFİ

Texniki təklif: 30 bal

Malların (ən geci 15 gün olmaqla) ən tez müddətdə çatdırılması (ƏTMÇ) üzrə nisbi qiyməti (NQ)
30
Malların (ən geci 15 gün olmaqla) ən tez müddətdə çatdıran təşkilat (ƏTMÇ) üzrə nisbi qiyməti (NQ)= 30 Malların (ən geci 15 gün olmaqla) digər çatdırılma müddəti (DÇM) üzrə nisbi qiyməti (NQ) = (ƏTMÇ x ƏTMÇ NQ) / DÇM Malların 15 gündən gec catdırılması = 0

Qiymət təklifi:: 70 bal

Qiymət təklifi
70
Qiymət meyarı üzrə nisbi qiymət (QMNQ) hesablanması: 1-ci mərhələ (ümumi təkliflərin qiymətləndirilməsi): Ehtimal olunan qiymət (EOQ) < Təqdim olunmuş təklif (TOK) (Bu halda təqdim olunmuş tender təklifi qiymətləndirmədən kənarlaşdırılır.) 2-mərhələ (ehtimal olunan qiymətdən aşağı olan qiymət təkliflərinin qiymətləndirilməsi): Ən aşağı qiymət təklifinin (ƏAQT) nisbi qiyməti (NQ) = 70 Digər qiymət təkliflərinin (DQT) nisbi qiyməti (NQ) = (ƏAQT x ƏAQT NQ)/DQT Qiymət bütün vergilər və xərclər daxil olmaqla Azərbaycan manatı ilə ifadə olunmalıdır.
Müqavilənin təminatı
-
Satınalma müqaviləsinin yerinə yetrtilməsi təminatı müqavilə dəyərinin 3%-i məbləğində təqdim olunmalıdır.
Tender təklifinin təminatı
-
Tender təklifi dəyərinin 1 % -i həcmində bank təminatı təqdim olunmalıdır.
Təklifin qüvvədə olan müddəti
-
Tende təklifi üzrə zəmanət zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 60 bank günü qüvvədə olmalıdır.

Qeyd olunmuş prosedurlar üçün mətn

Malgöndərənlərlə (podratçılarla) vasitəçi olmadan əlaqəni təmin edən, onlarla məlumat mübadiləsini aparan satınalan təşkilatın vəzifəli şəxsi (/ləri)

Tender təklifi: 30 bank günü (zərflərin açıldığı tarixdən sonra qüvvədə olma müddəti
Təklifin təminatı: 60 bank günü (təminatın qüvvədə olma müddəti (zərflərin açıldığı tarixdən sonra
Kamal Səfərov
Məsləhətçi
k.safarov@asan.gov.az
012 444 74 44

Tələb olunan iddiacıların sayı: 3

  • • məlumat mübadiləsi yalnız dövlət satınalmaları vahid internet portalı vasitəsilə aparılır; • məxfi məlumatlarla əlaqədar satınalmalar zamanı belə məlumatların qorunması üçün satınalan təşkilat tərəfindən tədbirlər görülür; • satınalan təşkilat və ya onun adından malgöndərənə (podratçıya), həmçinin malgöndərənlər (podratçılar) tərəfindən satınalan təşkilata məlumatların ötürülməsi yalnız dövlət satınalmaları vahid internet portalı vasitəsilə aparılır; • Kağız üsulu ilə təqdim edilmiş təkliflər və sorğular nəzərə alınmayacaq.
  • Dövlət satınalmaları vahid internet portalına daxil olma, təkliflərin təqdim edilməsi elektron imza və ya Asan imza vasitəsilə mümkündür.
  • Elektron satınalma Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunun 50-3-cü maddəsinə uyğun olaraq malgöndərənlərə (podratçılara) təqdim olunan meyarlar əsasında bağlanılır
  • Tender təklifləri, eləcədə bütün yazışmalar və sənədlər Azərbaycan dilində tərtib olunmalıdır (xarici dildə olan tender təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə olunmalıdır). Malgöndərənlər (podratçılar) Tender təkliflərini, eləcədə bütün sənədləri və müraciətləri Dövlət satınalmaları üzrə vahid internet portalı vasitəsi ilə təqdim etməlidirlər. Müsabiqədə göstərilən vaxtdan gec təqdim olunmuş sənədlər və təkliflər qəbul olunmayacaq. Malgöndərənlər (podratçılar)səlahiyyətli nümayəndələri portala daxil olmaqla iştirak edə bilərlər. Tender zərflərinin açılışı, tenderin qiymətləndirilməsi və bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada vahid internet Portalı vasitəsilə aparılır. Bunun üçün podratçı Asan imza, ya da Elektron İmzanın sahibi olmalıdır.
  • Tender proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir. Qanun və digər aidiyyəti normativ hüquqi aktlar ilə Portalın qanunvericilik hissəsində (https://etender.gov.az/laws) tanış ola bilərsiz.
  • Malgöndərənlər (podratçılar) bu tenderə dair izahatları Portalın sual-cavab hissəsi vasitəsilə satınalan təşkilata müraciət edərək ala bilərlər.
  • Satınalan təşkilatın bu tenderin keçirilməsi zamanı qanunvericiliklə müəyyən olunmuş vəzifələrini yerinə yetirməməsi nəticəsində itkiyə və ya zərərə düşdüyünü bəyan edən malgöndərənin “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun (Bakı şəhəri, 27 dekabr 2001-ci il, № 245 – II Q) VIII fəslində və digər qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada və prosedurlara uyğun şikayət vermək hüququ vardır. Şikayətlər portal vasitəsi ilə təqdim olunur.
  • Elektron satınalma vasitəsilə açıq tenderin keçirilməsi zamanı bu Qanunun 40.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan bildiriş tender təklifi aksept edildikdən sonra tender təklifini vermiş malgöndərənə (podratçıya) dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə göndərilir. Elektron satınalma vasitəsilə keçirilən müsabiqə üzrə satınalma müqaviləsi tenderin qalibi ilə dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron qaydada bağlanılır və bu Qanuna əsasən tələb olunduğu hallarda müqavilənin yerinə yetirilməsi təminatı həmin portal vasitəsilə təqdim edilir. Dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron müqavilənin bağlanılması məqsədilə satınalan təşkilat tender müqaviləsi aksept edildikdən sonra 3 bank günündən gec olmayaraq satınalma müqaviləsini hazırlayaraq, həmin portala yerləşdirir və imzalayır. Malgöndərən (podratçı) həmin müqaviləni 5 bank günü müddətində imzalayır. Nəzərdə tutulmuş müddət ərzində satınalma müqaviləsinin imzalanmaması həmin müqavilədən imtina edilməsi kimi qiymətləndirilir.
  • Müəyyən edilməmişdir

QEYD: Tenderdə iştirak, tenderin qiymətləndirilməsi və digər bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada PORTAL vasitəsilə aparılır.

Açıq tenderin elektron şərtlər toplusunu 25.10.2019 15:00 tarixindən sonra əldə edə bilərsiniz