Tender

26 October
59

Tibbi-Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Xidməti tender elan edir

Təşkilatın adı: ƏMƏK VƏ ƏHALİNİN SOSİAL MÜDAFİƏSİ NAZİRLİYİ YANINDA DÖVLƏT TİBBİ-SOSİAL EKSPERTİZA VƏ REABİLİTASİYA XİDMƏTİ

Təşkilat VOEN: 1003853391

Təşkilatın ünvanı: Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu 6-ci mkr., Mirmahmud Kazımovski küçəsi 134

Tender predmeti: Əlillik altsisteminin təkmilləşdirilməsi xidmətinin, mühasibat uçotu və hesabat işləri üzrə mühasibat uçotunun avtomatlaşdırılması proqramı

Tenderin adi: Əlillik altsisteminin təkmilləşdirilməsi xidmətinin, mühasibat uçotu və hesabat işləri üzrə mühasibat uçotunun avtomatlaşdırılması proqramı

Əlillik altsisteminin təkmilləşdirilməsi xidmətinin, mühasibat uçotu və hesabat işləri üzrə mühasibat uçotunun avtomatlaşdırılması proqramı

BaşlıqAçıqlamaMiqdar
Proqram təminatı Əlillik altsisteminin təkmilləşdirilməsi xidmətinin, mühasibat uçotu və hesabat işləri üzrə mühasibat uçotunun avtomatlaşdırılması proqramı 1 ədəd

ÜSL kod (kateqoriya) - 48214000-1 Şəbəkə əməliyyat sistemi proqram təminatı paketi,

Açıq tenderin başlama tarixi və vaxtı

25.10.2019 10:05

Tələb olunan sənədlərin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı

15.11.2019 15:00

Tender təklifinin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı

26.11.2019 14:00

Zərflərin açılış tarixi və vaxtı

26.11.2019 15:00

İştirak haqqı: 200 AZN

Tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi üçün satınalan təşkilatın bank rekvizitləri:

Hesab: AZ41CTRE00000000000002947601
VÖEN: 1003853391
Bank: DÖVLƏT XƏZİNƏDARLIĞI AGENTLİYİ
Kodu: 210005
M/H: AZ41NABZ01360100000000003944
S.W.İ.F.T: CTREAZ22
Büdcə təsnifat kodu: 142340

ÇATDIRILMA YERİ

Bakı şəhəri, İ. Qutqaşınlı küçəsi 86

ÇATDIRILMA MÜDDƏTİ

30.12.2019

ÇATDIRILMA ŞƏRTLƏRİ

DDP

ÖDƏNİŞ ŞƏRTLƏRİ

30% avans

Təklifin qiymətinin hesablanmalı və ifadə edilməli olduğu valyuta: AZN

TƏLƏB OLUNAN SƏNƏDLƏR

Tələb olunan sənədlər:
Vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında arayış
Zəruridir.
Rekvizitlər
Zəruridir.
Qeydiyyatdan keçdiyi ölkə
Zəruridir
Nizamnamə
Zəruridir.
Son bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergiödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud olmaması
Zəruridir
Maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı
Zəruridir.
Fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının surəti
Zəruridir.
İxtisas göstəriciləri:

Qeyd olunmuş prosedurlar üçün mətn

TENDER TƏKLİFİ

Texniki təklif: 60 bal

Bənzər işlərdə təcrübəsi üzrə
5
hesablanarkən aşağıdakı düsturdan istifadə olunacaq: Gördüyü işlər barədə digər sifarişçi təşkilatlardan (yerinə yetirdiy işin qısa məzmun göstərilməkə işin tam yerinə yetirməsini təsdiq edən) tövsiyyə məktubu təqdim edilməlidir. Bb = T0 х 5 : T1 Burаdа: Bb – bənzər işlərdə təcrübə üzrə bal; T1 – daha çox təcrübəsi olan iddiaçının analoji işlərdə yerinə yetirdiyi işlərin sayı ; T0 – konkret iddiaçının bənzər işlərdə yerinə yetirdiyi işlərin sayı
İşlərin icra müddəti üzrə
15
İşləri ən qısa müddətdə təhvil verən iddiaçıya maksimum bal veriləcəkdir. Əks halda aşağıdakı qaydada hesablanacaqdır. Bv = T1 х 15 : T0 Burаdа: Bv - təklifin qiyməti üzrə bal; T1- iddiаçılаr аrаsındа ən tez icra müddəti təqdim edən (ayların və günlərin sayı); T0- konkret İddiаçının təklif etdiyi icra müddəti.
Maliyyə vəziyyəti üzrə
5
bal hesablanarkən aşağıdakı düsturdan istifadə olunacaq: Bm = T1 х 5 : T0 Burаdа: Bm – maliyyə vəziyyəti üzrə bal; T1 – iddiаçılаr аrаsındа son üç il ərzində cəmi dövriyyəsi ən yüksək olan (mln manat); T0 – konkret İddiаçının son üç il ərzində cəmi dövriyyəsi (mln manat).
İxtisas uyğunluğu üzrə
35
hesablanarkən aşağıdakı məlumatlardan istifadə olunacaq: İddiaçıların kadr imkanları üzrə balların hesablanması zamanı işçi sayı cədvəldə göstəriləndən artıq olduqda cədvəldə göstərilən maksimum bal verilir. Əks halda şağıdakı düsturla hesablanır: Bi = 35 * T0: T1 T1 – cədvəldə göstərilmiş say; T0 – iddiaçının göstərdiyi say.

Qiymət təklifi:: 40 bal

Müqavilənin təminatı
-
Müqavilənin ümumi məbləği 100 000 ABŞ dollarının manat ekvivalentindən çox olarsa satınalma müqaviləsinin 2%-i miqdarında müqavilənin yerinə yetirilməsi təminatını təqdim edilməlidir.
Təklifin qüvvədə olan müddəti
-
Tender təklifinin təminatının qüvvədə olma müddəti tender təklifinin qüvvədə olma müddətindən 30 bank günü çox olmalıdır.
Tender təklifinin təminatı
-
Tender təklifi ilə birlikdə tender təklifi dəyərinin 1%-i məbləğində təminat (bank zəmanəti formasında) təqdim edilməlidir
Qiymət təklifi
40
40 bal hesablanarkən aşağıdakı düsturdan istifadə olunacaq: Bt = T1 х 40 : T0 Burаdа: Bt - təklifin qiyməti üzrə bal; T1- iddiаçılаr аrаsındа ən aşаğı qiymət təklifi; T0- konkret İddiаçının kоmissiyаyа təqdim еtdiyi qiymət təklifi.

Qeyd olunmuş prosedurlar üçün mətn

Malgöndərənlərlə (podratçılarla) vasitəçi olmadan əlaqəni təmin edən, onlarla məlumat mübadiləsini aparan satınalan təşkilatın vəzifəli şəxsi (/ləri)

Tender təklifi: 30 bank günü (zərflərin açıldığı tarixdən sonra qüvvədə olma müddəti
Təklifin təminatı: 60 bank günü (təminatın qüvvədə olma müddəti (zərflərin açıldığı tarixdən sonra
Rəşad Yusifov
Məsləhətçi
rashad.yusifov@mlspp.gov.az
(012)5698873

Tələb olunan iddiacıların sayı: 3

  • • məlumat mübadiləsi yalnız dövlət satınalmaları vahid internet portalı vasitəsilə aparılır; • məxfi məlumatlarla əlaqədar satınalmalar zamanı belə məlumatların qorunması üçün satınalan təşkilat tərəfindən tədbirlər görülür; • satınalan təşkilat və ya onun adından malgöndərənə (podratçıya), həmçinin malgöndərənlər (podratçılar) tərəfindən satınalan təşkilata məlumatların ötürülməsi yalnız dövlət satınalmaları vahid internet portalı vasitəsilə aparılır; • Kağız üsulu ilə təqdim edilmiş təkliflər və sorğular nəzərə alınmayacaq.
  • Dövlət satınalmaları vahid internet portalına daxil olma, təkliflərin təqdim edilməsi elektron imza və ya Asan imza vasitəsilə mümkündür.
  • Elektron satınalma Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunun 50-3-cü maddəsinə uyğun olaraq malgöndərənlərə (podratçılara) təqdim olunan meyarlar əsasında bağlanılır
  • Tender təklifləri, eləcədə bütün yazışmalar və sənədlər Azərbaycan dilində tərtib olunmalıdır (xarici dildə olan tender təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə olunmalıdır). Malgöndərənlər (podratçılar) Tender təkliflərini, eləcədə bütün sənədləri və müraciətləri Dövlət satınalmaları üzrə vahid internet portalı vasitəsi ilə təqdim etməlidirlər. Müsabiqədə göstərilən vaxtdan gec təqdim olunmuş sənədlər və təkliflər qəbul olunmayacaq. Malgöndərənlər (podratçılar)səlahiyyətli nümayəndələri portala daxil olmaqla iştirak edə bilərlər. Tender zərflərinin açılışı, tenderin qiymətləndirilməsi və bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada vahid internet Portalı vasitəsilə aparılır. Bunun üçün podratçı Asan imza, ya da Elektron İmzanın sahibi olmalıdır.
  • Tender proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir. Qanun və digər aidiyyəti normativ hüquqi aktlar ilə Portalın qanunvericilik hissəsində (https://etender.gov.az/laws) tanış ola bilərsiz.
  • Malgöndərənlər (podratçılar) bu tenderə dair izahatları Portalın sual-cavab hissəsi vasitəsilə satınalan təşkilata müraciət edərək ala bilərlər.
  • Satınalan təşkilatın bu tenderin keçirilməsi zamanı qanunvericiliklə müəyyən olunmuş vəzifələrini yerinə yetirməməsi nəticəsində itkiyə və ya zərərə düşdüyünü bəyan edən malgöndərənin “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun (Bakı şəhəri, 27 dekabr 2001-ci il, № 245 – II Q) VIII fəslində və digər qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada və prosedurlara uyğun şikayət vermək hüququ vardır. Şikayətlər portal vasitəsi ilə təqdim olunur.
  • Elektron satınalma vasitəsilə açıq tenderin keçirilməsi zamanı bu Qanunun 40.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan bildiriş tender təklifi aksept edildikdən sonra tender təklifini vermiş malgöndərənə (podratçıya) dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə göndərilir. Elektron satınalma vasitəsilə keçirilən müsabiqə üzrə satınalma müqaviləsi tenderin qalibi ilə dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron qaydada bağlanılır və bu Qanuna əsasən tələb olunduğu hallarda müqavilənin yerinə yetirilməsi təminatı həmin portal vasitəsilə təqdim edilir. Dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron müqavilənin bağlanılması məqsədilə satınalan təşkilat tender müqaviləsi aksept edildikdən sonra 3 bank günündən gec olmayaraq satınalma müqaviləsini hazırlayaraq, həmin portala yerləşdirir və imzalayır. Malgöndərən (podratçı) həmin müqaviləni 5 bank günü müddətində imzalayır. Nəzərdə tutulmuş müddət ərzində satınalma müqaviləsinin imzalanmaması həmin müqavilədən imtina edilməsi kimi qiymətləndirilir.
  • Müəyyən edilməmişdir

QEYD: Tenderdə iştirak, tenderin qiymətləndirilməsi və digər bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada PORTAL vasitəsilə aparılır.

Açıq tenderin elektron şərtlər toplusunu 25.10.2019 10:05 tarixindən sonra əldə edə bilərsiniz