TENDER

08 Noyabr
64

Dövlət Film Fondu tender elan edir

Təşkilatın adı: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT FİLM FONDU

Təşkilat VOEN: 1300177741

Təşkilatın ünvanı:

Tender predmeti: Mühafizə xidmətinin satın alınması

Tenderin adi: Mühafizə xidmətinin satın alınması

Mühafizə xidmətinin satın alınması

BaşlıqAçıqlamaMiqdar
Azərbaycan Dövlət Film Fondunun Az 1065, Bakı şəh., Moskva pr. 1D ünvanının bütöv ərazisi üzrə gəzinti postu09:00-09:00 (2020-ci ilin tələbatı üçün)4nəfər
Azərbaycan Dövlət Film Fondunun Az 1065, Bakı şəh., Moskva pr. 1D ünvanında yerləşən inzibatı binaya giriş (POST № 2)09:00-09:00 (2020-ci ilin tələbatı üçün)4nəfər
Azərbaycan Dövlət Film Fondunun Az 1065, Bakı şəh., Moskva pr. 1D ünvanına çöldən girişi (POST № 1)09:00-09:00 (2020-ci ilin tələbatı üçün)4nəfər

ÜSL kod (kateqoriya) - 75111000-7 İcra və qanunverici xidmətlər,

Açıq tenderin başlama tarixi və vaxtı

07.11.2019 18:00

Tələb olunan sənədlərin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı

29.11.2019 10:00

Tender təklifinin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı

09.12.2019 18:00

Zərflərin açılış tarixi və vaxtı

10.12.2019 10:00

İştirak haqqı: 50 AZN

Tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi üçün satınalan təşkilatın bank rekvizitləri:

Hesab: Az24CTRE00000000000002178406VÖEN: 1401555071Bank: Dövlət Xəzinədarlıq AgentliyiKodu: 210005M/H: AZ41NABZ01360100000000003944S.W.İ.F.T: CTREAZ2XBüdcə təsnifat kodu:

ÇATDIRILMA YERİ

Az 1065, Bakı şəhəri, Moskva pr. 1D

ÇATDIRILMA MÜDDƏTİ

1 illik

ÇATDIRILMA ŞƏRTLƏRİ

DDP

ÖDƏNİŞ ŞƏRTLƏRİ

köçürmə yolu ilə

Təklifin qiymətinin hesablanmalı və ifadə edilməli olduğu valyuta: AZN

TƏLƏB OLUNAN SƏNƏDLƏR

Tələb olunan sənədlər:

Vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında arayışson bir il nəzərə alınmaqlaFəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının surətison bir il nəzərə alınmaqlaMaliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışıson bir il nəzərə alınmaqlaSon bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergiödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud olmamasıBel; hal olduqda iştiraka yol verilmirNizamnamənotarius tərəfindən təsdiqlənmişQeydiyyatdan keçdiyi ölkənotarius tərəfindən təsdiqlənmişRekvizitlərnotarius tərəfindən təsdiqlənmiş

İxtisas göstəriciləri:

Qeyd olunmuş prosedurlar üçün mətn

TENDER TƏKLİFİ

Texniki təklif: 50 bal

İxtisaslaşdırılmış kadr imkanlar;25Təcrübəli kadrların sayı 150 nəfərdən çox -25 bal 100-150 nəfər 10 bal 100 nəfərdən aşağı 3 balMüasir rabitə vasitələri ilə təchiz olunması25Müasir rabitə vasitələri ilə tam təchiz olunubsa -25 bal olunmayıbsa 0 bal

Qiymət təklifi:: 50 bal

Qiymət təklifi50bütün vergi və rüsumlar nəzərə alınmalıdır.Tender təklifinin təminatı-1%Təklifin qüvvədə olma müddəti-30 bank günüMüqavilənin təminatı-Qanunla tənzimlənir

Qeyd olunmuş prosedurlar üçün mətn

Malgöndərənlərlə (podratçılarla) vasitəçi olmadan əlaqəni təmin edən, onlarla məlumat mübadiləsini aparan satınalan təşkilatın vəzifəli şəxsi (/ləri)

Tender təklifi:30 bank günü (zərflərin açıldığı tarixdən sonra qüvvədə olma müddəti
Təklifin təminatı:60 bank günü (təminatın qüvvədə olma müddəti (zərflərin açıldığı tarixdən sonra

Zahidov Emilbaş mütəxəssis404-04-82404-04-82

Tələb olunan iddiacıların sayı: 3

  • • məlumat mübadiləsi yalnız dövlət satınalmaları vahid internet portalı vasitəsilə aparılır; • məxfi məlumatlarla əlaqədar satınalmalar zamanı belə məlumatların qorunması üçün satınalan təşkilat tərəfindən tədbirlər görülür; • satınalan təşkilat və ya onun adından malgöndərənə (podratçıya), həmçinin malgöndərənlər (podratçılar) tərəfindən satınalan təşkilata məlumatların ötürülməsi yalnız dövlət satınalmaları vahid internet portalı vasitəsilə aparılır; • Kağız üsulu ilə təqdim edilmiş təkliflər və sorğular nəzərə alınmayacaq.
  • Dövlət satınalmaları vahid internet portalına daxil olma, təkliflərin təqdim edilməsi elektron imza və ya Asan imza vasitəsilə mümkündür.
  • Elektron satınalma Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunun 50-3-cü maddəsinə uyğun olaraq malgöndərənlərə (podratçılara) təqdim olunan meyarlar əsasında bağlanılır
  • Tender təklifləri, eləcədə bütün yazışmalar və sənədlər Azərbaycan dilində tərtib olunmalıdır (xarici dildə olan tender təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə olunmalıdır). Malgöndərənlər (podratçılar) Tender təkliflərini, eləcədə bütün sənədləri və müraciətləri Dövlət satınalmaları üzrə vahid internet portalı vasitəsi ilə təqdim etməlidirlər. Müsabiqədə göstərilən vaxtdan gec təqdim olunmuş sənədlər və təkliflər qəbul olunmayacaq. Malgöndərənlər (podratçılar)səlahiyyətli nümayəndələri portala daxil olmaqla iştirak edə bilərlər. Tender zərflərinin açılışı, tenderin qiymətləndirilməsi və bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada vahid internet Portalı vasitəsilə aparılır. Bunun üçün podratçı Asan imza, ya da Elektron İmzanın sahibi olmalıdır.
  • Tender proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir. Qanun və digər aidiyyəti normativ hüquqi aktlar ilə Portalın qanunvericilik hissəsində (https://etender.gov.az/laws) tanış ola bilərsiz.
  • Malgöndərənlər (podratçılar) bu tenderə dair izahatları Portalın sual-cavab hissəsi vasitəsilə satınalan təşkilata müraciət edərək ala bilərlər.
  • Satınalan təşkilatın bu tenderin keçirilməsi zamanı qanunvericiliklə müəyyən olunmuş vəzifələrini yerinə yetirməməsi nəticəsində itkiyə və ya zərərə düşdüyünü bəyan edən malgöndərənin “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun (Bakı şəhəri, 27 dekabr 2001-ci il, № 245 – II Q) VIII fəslində və digər qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada və prosedurlara uyğun şikayət vermək hüququ vardır. Şikayətlər portal vasitəsi ilə təqdim olunur.
  • Elektron satınalma vasitəsilə açıq tenderin keçirilməsi zamanı bu Qanunun 40.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan bildiriş tender təklifi aksept edildikdən sonra tender təklifini vermiş malgöndərənə (podratçıya) dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə göndərilir. Elektron satınalma vasitəsilə keçirilən müsabiqə üzrə satınalma müqaviləsi tenderin qalibi ilə dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron qaydada bağlanılır və bu Qanuna əsasən tələb olunduğu hallarda müqavilənin yerinə yetirilməsi təminatı həmin portal vasitəsilə təqdim edilir. Dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron müqavilənin bağlanılması məqsədilə satınalan təşkilat tender müqaviləsi aksept edildikdən sonra 3 bank günündən gec olmayaraq satınalma müqaviləsini hazırlayaraq, həmin portala yerləşdirir və imzalayır. Malgöndərən (podratçı) həmin müqaviləni 5 bank günü müddətində imzalayır. Nəzərdə tutulmuş müddət ərzində satınalma müqaviləsinin imzalanmaması həmin müqavilədən imtina edilməsi kimi qiymətləndirilir.
  • Müəyyən edilməmişdir

QEYD: Tenderdə iştirak, tenderin qiymətləndirilməsi və digər bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada PORTAL vasitəsilə aparılır.

Açıq tenderin elektron şərtlər toplusunu 07.11.2019 18:00 tarixindən sonra əldə edə bilərsiniz