TENDER

12 Noyabr
138

"Azərbaycan Dəmir Yolları" tender elan edir

Təşkilatın adı: "AZƏRBAYCAN DƏMİR YOLLARI" QAPALI SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ HƏKİM- SANİTAR XİDMƏTİ YOL SANİTAR-KARANTİN MÜFƏTTİŞLİYİ

Təşkilat VOEN: 1400409061

Təşkilatın ünvanı: Dilarə Əliyeva 230

Tender predmeti: 2020-ci ilin tələbatı üçün laboratoriya reaktivləri, qidalı mühitlər və dezinfeksiyaedici dərman preparatlarının satın alınması

Tenderin adi: 2020-ci ilin tələbatı üçün laboratoriya reaktivləri, qidalı mühitlər və dezinfeksiyaedici dərman preparatlarının satın alınması

2020-ci ilin tələbatı üçün laboratoriya reaktivləri, qidalı mühitlər və dezinfeksiyaedici dərman preparatlarının satın alınması

BaşlıqAçıqlamaMiqdar
kalium xloridada uyğun1kg
Plaskeryov qidalı mühitiada uyğun5litr
Öd bulyonuada uyğun3litr
Levin mühitiada uyğun4litr
Mis sulfatada uyğun0.5kg
Sulfat turşusu 0.1 nada uyğun1qr
Kalium yodada uyğun1qr
Trilon-Bada uyğun1qr
Kalium qələvisiada uyğun0.5litr
Natrium qələvisiada uyğun0.5litr
Qliserinada uyğun0.5litr
Gümüş-nitratada uyğun0.5kg
Qlükozaada uyğun3litr
Fenolada uyğun5kg
Ət-pepton aqarıada uyğun5litr
Manit bülyonuada uyğun3litr
Didifosada uyğun280litr
Krisinaya smertada uyğun300kg
DDVFada uyğun280litr
Xloraminada uyğun280kg
Rakumin (ştorm)ada uyğun280kg
Didifosada uyğun280litr
Dovşan plazmasıada uyğun1qutu
Lizoforminada uyğun280kg
Saburo bulyonuada uyğun4litr
Natrium sulfitada uyğun10litr
Saburo aqarıada uyğun5litr
Saxarozaada uyğun3litr
Br-qlükozaada uyğun5litr
Laktozaada uyğun3litr
Xlor əhəngiada uyğun615kg
Efirada uyğun20litr
Xloroformada uyğun10litr
Etil spirtiada uyğun25litr
Butanolada uyğun10litr
Amonyak turşusuada uyğun15litr
Vismut sulfit qidalı mühitiada uyğun5litr
Xlorid turşusuada uyğun15litr
Nitrat turşusuada uyğun15litr
Sulfat turşusuada uyğun18litr
Heksanada uyğun30litr
Kalium bixromatada uyğun0.5kg
Ət-pepton aqarıada uyğun5litr
Duzlu aqarada uyğun4litr
Marqansada uyğun1qr
Eykman qidalı mühitiada uyğun4litr
Endo aqarıada uyğun5litr
Kesler qidalı mühitiada uyğun3litr
Koda qidalı mühitiada uyğun3litr
Asetonada uyğun35litr
Maltoza bulyonuada uyğun3litr

ÜSL kod (kateqoriya) - 90921000-9 Dezinfeksiya edən və məhv edən xidmətlər,

Açıq tenderin başlama tarixi və vaxtı

12.11.2019 15:38

Tələb olunan sənədlərin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı

03.12.2019 10:00

Tender təklifinin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı

11.12.2019 18:00

Zərflərin açılış tarixi və vaxtı

12.12.2019 10:00

İştirak haqqı: 200 AZN

Tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi üçün satınalan təşkilatın bank rekvizitləri:

Hesab: AZ37İBAZ38060019445944917205VÖEN: 1400409061Bank: ABB Nəqliyyat filialıKodu: 805711M/H: АZ03NABZ01350100000000002944S.W.İ.F.T: İBAZAZ2XBüdcə təsnifat kodu:

ÇATDIRILMA YERİ

Dilarə Əliyeva 230

ÇATDIRILMA MÜDDƏTİ

Hissə-hissə

ÇATDIRILMA ŞƏRTLƏRİ

DDP

ÖDƏNİŞ ŞƏRTLƏRİ

hissə-hissə

Təklifin qiymətinin hesablanmalı və ifadə edilməli olduğu valyuta: AZN

TƏLƏB OLUNAN SƏNƏDLƏR

Tələb olunan sənədlər:

Vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında arayışson bir il ərzindəRekvizitlərnotarial qaydada təsdiq olunmuşQeydiyyatdan keçdiyi ölkənotarial qaydada təsdiq olunmuşNizamnamənotarial qaydada təsdiq olunmuşSon bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergiödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud olmamasıson bir il ərzindəMaliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışıson bir il ərzindəFəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının surətison bir il ərzində

İxtisas göstəriciləri:

Qeyd olunmuş prosedurlar üçün mətn

TENDER TƏKLİFİ

Texniki təklif: 50 bal

İş təcrübəsi25İş təcrübəsi 15 ildən çox 25 bal 10-15 il 15 bal daha az 0 balMüqavilənin yerinə yetirilməsi müddəti2515 gün müddətədək 25 bal daha aşağı 0 bal

Qiymət təklifi:: 50 bal

Qiymət təklifi50Bütün vergi və rüsumlar daxil olmaqlaTender təklifinin təminatı-1%Təklifin qüvvədə olma müddəti-30 bank günüMüqavilənin təminatı-Müqavilə dəyəri 100 000.0 ABŞ dollarının manat ekvivalentindən yuxarı olarsa ümumi müqavilə dəyərinin 5 % həcmində təminat tələb olunu

Qeyd olunmuş prosedurlar üçün mətn

Malgöndərənlərlə (podratçılarla) vasitəçi olmadan əlaqəni təmin edən, onlarla məlumat mübadiləsini aparan satınalan təşkilatın vəzifəli şəxsi (/ləri)

Tender təklifi:30 bank günü (zərflərin açıldığı tarixdən sonra qüvvədə olma müddəti
Təklifin təminatı:60 bank günü (təminatın qüvvədə olma müddəti (zərflərin açıldığı tarixdən sonra

Sevda Qurbanovabaş mühasib01249966410124996641

Tələb olunan iddiacıların sayı: 3

  • • məlumat mübadiləsi yalnız dövlət satınalmaları vahid internet portalı vasitəsilə aparılır; • məxfi məlumatlarla əlaqədar satınalmalar zamanı belə məlumatların qorunması üçün satınalan təşkilat tərəfindən tədbirlər görülür; • satınalan təşkilat və ya onun adından malgöndərənə (podratçıya), həmçinin malgöndərənlər (podratçılar) tərəfindən satınalan təşkilata məlumatların ötürülməsi yalnız dövlət satınalmaları vahid internet portalı vasitəsilə aparılır; • Kağız üsulu ilə təqdim edilmiş təkliflər və sorğular nəzərə alınmayacaq.
  • Dövlət satınalmaları vahid internet portalına daxil olma, təkliflərin təqdim edilməsi elektron imza və ya Asan imza vasitəsilə mümkündür.
  • Elektron satınalma Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunun 50-3-cü maddəsinə uyğun olaraq malgöndərənlərə (podratçılara) təqdim olunan meyarlar əsasında bağlanılır
  • Tender təklifləri, eləcədə bütün yazışmalar və sənədlər Azərbaycan dilində tərtib olunmalıdır (xarici dildə olan tender təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə olunmalıdır). Malgöndərənlər (podratçılar) Tender təkliflərini, eləcədə bütün sənədləri və müraciətləri Dövlət satınalmaları üzrə vahid internet portalı vasitəsi ilə təqdim etməlidirlər. Müsabiqədə göstərilən vaxtdan gec təqdim olunmuş sənədlər və təkliflər qəbul olunmayacaq. Malgöndərənlər (podratçılar)səlahiyyətli nümayəndələri portala daxil olmaqla iştirak edə bilərlər. Tender zərflərinin açılışı, tenderin qiymətləndirilməsi və bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada vahid internet Portalı vasitəsilə aparılır. Bunun üçün podratçı Asan imza, ya da Elektron İmzanın sahibi olmalıdır.
  • Tender proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir. Qanun və digər aidiyyəti normativ hüquqi aktlar ilə Portalın qanunvericilik hissəsində (https://etender.gov.az/laws) tanış ola bilərsiz.
  • Malgöndərənlər (podratçılar) bu tenderə dair izahatları Portalın sual-cavab hissəsi vasitəsilə satınalan təşkilata müraciət edərək ala bilərlər.
  • Satınalan təşkilatın bu tenderin keçirilməsi zamanı qanunvericiliklə müəyyən olunmuş vəzifələrini yerinə yetirməməsi nəticəsində itkiyə və ya zərərə düşdüyünü bəyan edən malgöndərənin “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun (Bakı şəhəri, 27 dekabr 2001-ci il, № 245 – II Q) VIII fəslində və digər qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada və prosedurlara uyğun şikayət vermək hüququ vardır. Şikayətlər portal vasitəsi ilə təqdim olunur.
  • Elektron satınalma vasitəsilə açıq tenderin keçirilməsi zamanı bu Qanunun 40.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan bildiriş tender təklifi aksept edildikdən sonra tender təklifini vermiş malgöndərənə (podratçıya) dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə göndərilir. Elektron satınalma vasitəsilə keçirilən müsabiqə üzrə satınalma müqaviləsi tenderin qalibi ilə dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron qaydada bağlanılır və bu Qanuna əsasən tələb olunduğu hallarda müqavilənin yerinə yetirilməsi təminatı həmin portal vasitəsilə təqdim edilir. Dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron müqavilənin bağlanılması məqsədilə satınalan təşkilat tender müqaviləsi aksept edildikdən sonra 3 bank günündən gec olmayaraq satınalma müqaviləsini hazırlayaraq, həmin portala yerləşdirir və imzalayır. Malgöndərən (podratçı) həmin müqaviləni 5 bank günü müddətində imzalayır. Nəzərdə tutulmuş müddət ərzində satınalma müqaviləsinin imzalanmaması həmin müqavilədən imtina edilməsi kimi qiymətləndirilir.
  • Müəyyən edilməmişdir

QEYD: Tenderdə iştirak, tenderin qiymətləndirilməsi və digər bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada PORTAL vasitəsilə aparılır.

Açıq tenderin elektron şərtlər toplusunu 12.11.2019 15:38 tarixindən sonra əldə edə bilərsiniz