TENDER

13 Noyabr
231

"BAKI KONQRES MƏRKƏZİ" tender elan edir

Təşkilatın adı: "BAKI KONQRES MƏRKƏZİ" MƏHDUD MƏSULİYYƏTLİ CƏMİYYƏTİ

Təşkilat VOEN: 1503898981

Təşkilatın ünvanı:

Tender predmeti: Mərkəzin auditorium zalına motorlu ictimai danışıqlı teleskopik suflyorun satın alınması

Tenderin adi: Mərkəzin auditorium zalına motorlu ictimai danışıqlı teleskopik suflyorun satın alınması

Mərkəzin auditorium zalına motorlu ictimai danışıqlı teleskopik suflyorun satın alınması

BaşlıqAçıqlamaMiqdar
Motorlu ictimai danışıqlı teleskopik suflyorAvadanlıq1ədəd

ÜSL kod (kateqoriya) - 32581000-9 Məlumat-Telekommunikasiya avadanlığı,

Açıq tenderin başlama tarixi və vaxtı

13.11.2019 11:00

Tələb olunan sənədlərin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı

04.12.2019 11:00

Tender təklifinin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı

13.12.2019 07:00

Zərflərin açılış tarixi və vaxtı

13.12.2019 11:00

İştirak haqqı: 80 AZN

Tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi üçün satınalan təşkilatın bank rekvizitləri:

Hesab: AZ25CTRE00000000000008437701VÖEN: 1401555071Bank: Dövlət Xəzinədarlığı AgentliyiKodu: 210005M/H: AZ41NABZ01360100000000003944S.W.İ.F.T: CTREAZ22Büdcə təsnifat kodu:

ÇATDIRILMA YERİ

Bakı şəhəri, Nərimanov ryonu, Təbriz küçəsi 130

ÇATDIRILMA MÜDDƏTİ

6-8 həftə

ÇATDIRILMA ŞƏRTLƏRİ

DDP

ÖDƏNİŞ ŞƏRTLƏRİ

Təhvil-təslim olunandan sonra

Təklifin qiymətinin hesablanmalı və ifadə edilməli olduğu valyuta: AZN

TƏLƏB OLUNAN SƏNƏDLƏR

Tələb olunan sənədlər:

Vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında arayış01.12.2019-cu il tarixəRekvizitlərQüvvədə olanQeydiyyatdan keçdiyi ölkəZəruri deyilNizamnaməQüvvədə olanSon bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergiödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud olmamasıSon bir ilMaliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışıSon bir ilFəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının surətiSon bir illin

İxtisas göstəriciləri:

Qeyd olunmuş prosedurlar üçün mətn

TENDER TƏKLİFİ

Texniki təklif: 20 bal

Iddiaçının verdiyi malın keyfiyyətinə görə6zəmanətin müddətiMalların “Əsas şərtlər toplusu”nda nəzərdə tutulan müddətdə təhvil verilməsinə görə5mallar vaxtında təhvil verilməlidirIddiaçının etibarlılığına, müsabiqədə təqdim olunmuş sənədlərinin tamlığına və dürüstlüyünə görə;4Sənədlər düzğün olmasıİddiaçının təcürbəsinə görə5Mallara verdiyi zəmanət müddəti

Qiymət təklifi:: 80 bal

Müqavilənin təminatı-Təklifin qüvvədə olma müddəti-zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 30 bank günü qüvvədə olmalıdırTender təklifinin təminatı-1 % (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 60 bank günü qüvvədə olmalıdır)Qiymət təklifi80Texniki təklif 20 bal, qiymət təklifi 80 bal qeyd olunmaqla, bu göstəricilər üzrə ən yüksək bal toplamağa nail olan iddiaçı tender qalibi elan olunur. Malların nəqliyyat xərcləri, sığorta xərcləri və bütün vergi və rüsümlar malların qiymətinə daxildir.

Qeyd olunmuş prosedurlar üçün mətn

Malgöndərənlərlə (podratçılarla) vasitəçi olmadan əlaqəni təmin edən, onlarla məlumat mübadiləsini aparan satınalan təşkilatın vəzifəli şəxsi (/ləri)

Tender təklifi:30 bank günü (zərflərin açıldığı tarixdən sonra qüvvədə olma müddəti
Təklifin təminatı:60 bank günü (təminatın qüvvədə olma müddəti (zərflərin açıldığı tarixdən sonra

EminRüstəmov+994502739958+994502739958

Tələb olunan iddiacıların sayı: 3

  • • məlumat mübadiləsi yalnız dövlət satınalmaları vahid internet portalı vasitəsilə aparılır; • məxfi məlumatlarla əlaqədar satınalmalar zamanı belə məlumatların qorunması üçün satınalan təşkilat tərəfindən tədbirlər görülür; • satınalan təşkilat və ya onun adından malgöndərənə (podratçıya), həmçinin malgöndərənlər (podratçılar) tərəfindən satınalan təşkilata məlumatların ötürülməsi yalnız dövlət satınalmaları vahid internet portalı vasitəsilə aparılır; • Kağız üsulu ilə təqdim edilmiş təkliflər və sorğular nəzərə alınmayacaq.
  • Dövlət satınalmaları vahid internet portalına daxil olma, təkliflərin təqdim edilməsi elektron imza və ya Asan imza vasitəsilə mümkündür.
  • Elektron satınalma Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunun 50-3-cü maddəsinə uyğun olaraq malgöndərənlərə (podratçılara) təqdim olunan meyarlar əsasında bağlanılır
  • Tender təklifləri, eləcədə bütün yazışmalar və sənədlər Azərbaycan dilində tərtib olunmalıdır (xarici dildə olan tender təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə olunmalıdır). Malgöndərənlər (podratçılar) Tender təkliflərini, eləcədə bütün sənədləri və müraciətləri Dövlət satınalmaları üzrə vahid internet portalı vasitəsi ilə təqdim etməlidirlər. Müsabiqədə göstərilən vaxtdan gec təqdim olunmuş sənədlər və təkliflər qəbul olunmayacaq. Malgöndərənlər (podratçılar)səlahiyyətli nümayəndələri portala daxil olmaqla iştirak edə bilərlər. Tender zərflərinin açılışı, tenderin qiymətləndirilməsi və bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada vahid internet Portalı vasitəsilə aparılır. Bunun üçün podratçı Asan imza, ya da Elektron İmzanın sahibi olmalıdır.
  • Tender proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir. Qanun və digər aidiyyəti normativ hüquqi aktlar ilə Portalın qanunvericilik hissəsində (https://etender.gov.az/laws) tanış ola bilərsiz.
  • Malgöndərənlər (podratçılar) bu tenderə dair izahatları Portalın sual-cavab hissəsi vasitəsilə satınalan təşkilata müraciət edərək ala bilərlər.
  • Satınalan təşkilatın bu tenderin keçirilməsi zamanı qanunvericiliklə müəyyən olunmuş vəzifələrini yerinə yetirməməsi nəticəsində itkiyə və ya zərərə düşdüyünü bəyan edən malgöndərənin “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun (Bakı şəhəri, 27 dekabr 2001-ci il, № 245 – II Q) VIII fəslində və digər qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada və prosedurlara uyğun şikayət vermək hüququ vardır. Şikayətlər portal vasitəsi ilə təqdim olunur.
  • Elektron satınalma vasitəsilə açıq tenderin keçirilməsi zamanı bu Qanunun 40.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan bildiriş tender təklifi aksept edildikdən sonra tender təklifini vermiş malgöndərənə (podratçıya) dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə göndərilir. Elektron satınalma vasitəsilə keçirilən müsabiqə üzrə satınalma müqaviləsi tenderin qalibi ilə dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron qaydada bağlanılır və bu Qanuna əsasən tələb olunduğu hallarda müqavilənin yerinə yetirilməsi təminatı həmin portal vasitəsilə təqdim edilir. Dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron müqavilənin bağlanılması məqsədilə satınalan təşkilat tender müqaviləsi aksept edildikdən sonra 3 bank günündən gec olmayaraq satınalma müqaviləsini hazırlayaraq, həmin portala yerləşdirir və imzalayır. Malgöndərən (podratçı) həmin müqaviləni 5 bank günü müddətində imzalayır. Nəzərdə tutulmuş müddət ərzində satınalma müqaviləsinin imzalanmaması həmin müqavilədən imtina edilməsi kimi qiymətləndirilir.
  • Müəyyən edilməmişdir

QEYD: Tenderdə iştirak, tenderin qiymətləndirilməsi və digər bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada PORTAL vasitəsilə aparılır.

Açıq tenderin elektron şərtlər toplusunu 13.11.2019 11:00 tarixindən sonra əldə edə bilərsiniz