TENDER

13 Noyabr
103

Muğam Mərkəzi hava filteri alır – TENDER

Təşkilatın adı: BEYNƏLXALQ MUĞAM MƏRKƏZİ

Təşkilat VOEN: 1701066551

Təşkilatın ünvanı: M. Useyinov pr. 30

Tender predmeti: Hava filterlərinin satınalınması

Tenderin adi: Hava filterlərinin satınalınması

Hava filterlərinin satınalınması

BaşlıqAçıqlamaMiqdar
YORK AHU Hava filterləri287x592x610 F616ədəd
YORK AHU Hava filterləri287x592x48 G316ədəd
YORK AHU Hava filterləri592x592x48 G363ədəd
YORK AHU Hava filterləri592x592x610 F663ədəd

ÜSL kod (kateqoriya) -

Açıq tenderin başlama tarixi və vaxtı

12.11.2019 23:00

Tələb olunan sənədlərin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı

03.12.2019 12:00

Tender təklifinin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı

11.12.2019 12:00

Zərflərin açılış tarixi və vaxtı

12.12.2019 12:00

İştirak haqqı: 25 AZN

Tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi üçün satınalan təşkilatın bank rekvizitləri:

Hesab: AZ20CTRE00000000000004638301VÖEN: 1401555071Bank: DXAKodu: 210005M/H: AZ41NABZ01360100000000003944S.W.İ.F.T: CTREAZ22Büdcə təsnifat kodu:

ÇATDIRILMA YERİ

M. Useyinov pr 30

ÇATDIRILMA MÜDDƏTİ

2019-cu ilin sonunadək

ÇATDIRILMA ŞƏRTLƏRİ

DDP

ÖDƏNİŞ ŞƏRTLƏRİ

mallar təhvil verildikdən sonra 10 gün ərzində

Təklifin qiymətinin hesablanmalı və ifadə edilməli olduğu valyuta: AZN

TƏLƏB OLUNAN SƏNƏDLƏR

Tələb olunan sənədlər:

Vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında arayış12 noyabr 2019-cu il tarixindən sonra alınmaqla notarial qaydada təsdiq iləRekvizitlərBank tərəfindən təsdiq olunmuşQeydiyyatdan keçdiyi ölkənotarial qaydada təsdiqiNizamnamənotarial qaydada təsdiqiSon bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergiödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud olmaması12 noyabr 2019-cu il tarixindən sonra alınmaqla notarial qaydada təsdiq iləMaliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışı12 noyabr 2019-cu il tarixindən sonra alınmaqla notarial qaydada təsdiq iləFəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının surətison maliyyə ilə nəzərə alınmaqla notarial qaydada təsdiq ilə

İxtisas göstəriciləri:

Qeyd olunmuş prosedurlar üçün mətn

TENDER TƏKLİFİ

Texniki təklif: 30 bal

Malların təhvil verilməsi müddəti15Malların ilin sonunadək təhvil verilməsi nəzərdə tutulsa da daha qısa müddətdə təhvil verəcək iddiaçılara üstünlük veriləcəkdir (Ən qısa müddətdə təhvil verən malgöndərənə maksimum 10 bal)İddiaçıların təcrübəsi15İddiaçıların təcrübəsi təqdim olunmuş müqavilələr əsasında qiymətləndiriləcəkdir

Qiymət təklifi:: 70 bal

Müqavilənin təminatı-Təklifin qüvvədə olma müddəti-Tenderi təklifi zərflər açıldıqdan sonra 30 bank günü qüvvədə olmalıdırTender təklifinin təminatı-Tender təklifinin 1%-i həcmində təminat tələb olunurQiymət təklifi70Tender təklifi bütün vergi və rüsumlar daxil olmaqla təqdim edilməlidir

Qeyd olunmuş prosedurlar üçün mətn

Malgöndərənlərlə (podratçılarla) vasitəçi olmadan əlaqəni təmin edən, onlarla məlumat mübadiləsini aparan satınalan təşkilatın vəzifəli şəxsi (/ləri)

Tender təklifi:30 bank günü (zərflərin açıldığı tarixdən sonra qüvvədə olma müddəti
Təklifin təminatı:60 bank günü (təminatın qüvvədə olma müddəti (zərflərin açıldığı tarixdən sonra

Məmmədov Elmandirektor müavini01249789720124978972

Tələb olunan iddiacıların sayı: 3

  • • məlumat mübadiləsi yalnız dövlət satınalmaları vahid internet portalı vasitəsilə aparılır; • məxfi məlumatlarla əlaqədar satınalmalar zamanı belə məlumatların qorunması üçün satınalan təşkilat tərəfindən tədbirlər görülür; • satınalan təşkilat və ya onun adından malgöndərənə (podratçıya), həmçinin malgöndərənlər (podratçılar) tərəfindən satınalan təşkilata məlumatların ötürülməsi yalnız dövlət satınalmaları vahid internet portalı vasitəsilə aparılır; • Kağız üsulu ilə təqdim edilmiş təkliflər və sorğular nəzərə alınmayacaq.
  • Dövlət satınalmaları vahid internet portalına daxil olma, təkliflərin təqdim edilməsi elektron imza və ya Asan imza vasitəsilə mümkündür.
  • Elektron satınalma Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunun 50-3-cü maddəsinə uyğun olaraq malgöndərənlərə (podratçılara) təqdim olunan meyarlar əsasında bağlanılır
  • Tender təklifləri, eləcədə bütün yazışmalar və sənədlər Azərbaycan dilində tərtib olunmalıdır (xarici dildə olan tender təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə olunmalıdır). Malgöndərənlər (podratçılar) Tender təkliflərini, eləcədə bütün sənədləri və müraciətləri Dövlət satınalmaları üzrə vahid internet portalı vasitəsi ilə təqdim etməlidirlər. Müsabiqədə göstərilən vaxtdan gec təqdim olunmuş sənədlər və təkliflər qəbul olunmayacaq. Malgöndərənlər (podratçılar)səlahiyyətli nümayəndələri portala daxil olmaqla iştirak edə bilərlər. Tender zərflərinin açılışı, tenderin qiymətləndirilməsi və bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada vahid internet Portalı vasitəsilə aparılır. Bunun üçün podratçı Asan imza, ya da Elektron İmzanın sahibi olmalıdır.
  • Tender proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir. Qanun və digər aidiyyəti normativ hüquqi aktlar ilə Portalın qanunvericilik hissəsində (https://etender.gov.az/laws) tanış ola bilərsiz.
  • Malgöndərənlər (podratçılar) bu tenderə dair izahatları Portalın sual-cavab hissəsi vasitəsilə satınalan təşkilata müraciət edərək ala bilərlər.
  • Satınalan təşkilatın bu tenderin keçirilməsi zamanı qanunvericiliklə müəyyən olunmuş vəzifələrini yerinə yetirməməsi nəticəsində itkiyə və ya zərərə düşdüyünü bəyan edən malgöndərənin “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun (Bakı şəhəri, 27 dekabr 2001-ci il, № 245 – II Q) VIII fəslində və digər qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada və prosedurlara uyğun şikayət vermək hüququ vardır. Şikayətlər portal vasitəsi ilə təqdim olunur.
  • Elektron satınalma vasitəsilə açıq tenderin keçirilməsi zamanı bu Qanunun 40.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan bildiriş tender təklifi aksept edildikdən sonra tender təklifini vermiş malgöndərənə (podratçıya) dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə göndərilir. Elektron satınalma vasitəsilə keçirilən müsabiqə üzrə satınalma müqaviləsi tenderin qalibi ilə dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron qaydada bağlanılır və bu Qanuna əsasən tələb olunduğu hallarda müqavilənin yerinə yetirilməsi təminatı həmin portal vasitəsilə təqdim edilir. Dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron müqavilənin bağlanılması məqsədilə satınalan təşkilat tender müqaviləsi aksept edildikdən sonra 3 bank günündən gec olmayaraq satınalma müqaviləsini hazırlayaraq, həmin portala yerləşdirir və imzalayır. Malgöndərən (podratçı) həmin müqaviləni 5 bank günü müddətində imzalayır. Nəzərdə tutulmuş müddət ərzində satınalma müqaviləsinin imzalanmaması həmin müqavilədən imtina edilməsi kimi qiymətləndirilir.
  • Müəyyən edilməmişdir

QEYD: Tenderdə iştirak, tenderin qiymətləndirilməsi və digər bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada PORTAL vasitəsilə aparılır.

Açıq tenderin elektron şərtlər toplusunu 12.11.2019 23:00 tarixindən sonra əldə edə bilərsiniz