TENDER

13 Noyabr
151

Bakı Heyvanat Parkı tender elan edir

Təşkilatın adı: BAKI ŞƏHƏR HEYVANAT PARKI

Təşkilat VOEN: 1500217391

Təşkilatın ünvanı: BAKIXANOV 39

Tender predmeti: Heyvanların yemlənməsi

Tenderin adi: Heyvanların yemlənməsi

Heyvanların yemlənməsi

BaşlıqAçıqlamaMiqdar
13 Yarmaarpa,buğda2000kg
13 Yarmaarpa,buğda2000kg
14 Meyvəalma,portağal,banan3000kg
15 Tərəvəzyerkökü,çuğundur,kələm,kartof,soğan,balqabaq40000kg
17 Süpürgəçöl30000ədəd
11 Kəpəkdənlilərin qabığı5000kg
17 Süpürgəçöl30000ədəd
16 Çörəkbuğda6000kg
15 Tərəvəzyerkökü,çuğundur,kələm,kartof,soğan,balqabaq40000kg
14 Meyvəalma,portağal,banan3000kg
16 Çörəkbuğda6000kg
11 Kəpəkdənlilərin qabığı5000kg
12 Kambikormqarışıq yem2500kg
17 Süpürgəçöl30000ədəd
11 Kəpəkdənlilərin qabığı5000kg
9 Vələmirdənli bitkilər6500kg
8 Arpadənli bitkilər700kg
7 Buğdadənli bitkilər1600kg
6 Darıdənli bitkilər1500kg
5 Qarğıdalıbütöv300kg
4 Balıqdondurulmuş2500kg
3 İçalattoyuq5000kg
2 Toyuqbütöv,hissələr10000kg
1 Ətmal20000kg
12 Kambikormqarışıq yem2500kg
10 Ot kipiQuru ot40000kg
11 Kəpəkdənlilərin qabığı5000kg

ÜSL kod (kateqoriya) -

Açıq tenderin başlama tarixi və vaxtı

13.11.2019 14:32

Tələb olunan sənədlərin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı

11.12.2019 17:00

Tender təklifinin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı

12.12.2019 15:00

Zərflərin açılış tarixi və vaxtı

22.12.2019 17:00

İştirak haqqı: 200 AZN

Tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi üçün satınalan təşkilatın bank rekvizitləri:

Hesab: AZ44AIIB33070019441100248111VÖEN: 9900003611Bank: KAPİTAL BANK NƏSİMİ FİLİALIKodu: 200112M/H: AZ37NABZ01350100000000001944S.W.İ.F.T: AIIBAZ2XBüdcə təsnifat kodu:

ÇATDIRILMA YERİ

Bakı şəhər heyvanat parkı

ÇATDIRILMA MÜDDƏTİ

həftədə bir dəfə

ÇATDIRILMA ŞƏRTLƏRİ

DDP

ÖDƏNİŞ ŞƏRTLƏRİ

bank ödənişi

Təklifin qiymətinin hesablanmalı və ifadə edilməli olduğu valyuta: AZN

TƏLƏB OLUNAN SƏNƏDLƏR

Tələb olunan sənədlər:

Vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında arayışvergi ödəyicisi olduğu haqqda arayışRekvizitlərvacibQeydiyyatdan keçdiyi ölkəşəxsiyyət vəsiqəsinin surətiMaliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışıtender təklifinin 1 faiz zəmanəti

İxtisas göstəriciləri:

Qeyd olunmuş prosedurlar üçün mətn

TENDER TƏKLİFİ

Texniki təklif: 0 bal

Qiymət təklifi:: 100 bal

Təklifin qüvvədə olma müddəti-30 bank günüMüqavilənin təminatı-Qiymət təklifi100DDPTender təklifinin təminatı-15 gün ərzində

Qeyd olunmuş prosedurlar üçün mətn

Malgöndərənlərlə (podratçılarla) vasitəçi olmadan əlaqəni təmin edən, onlarla məlumat mübadiləsini aparan satınalan təşkilatın vəzifəli şəxsi (/ləri)

Tender təklifi:30 bank günü (zərflərin açıldığı tarixdən sonra qüvvədə olma müddəti
Təklifin təminatı:60 bank günü (təminatın qüvvədə olma müddəti (zərflərin açıldığı tarixdən sonra

Babayev Ənvər Köçəridirektor müavini05021493340502149334

Tələb olunan iddiacıların sayı: 3

  • • məlumat mübadiləsi yalnız dövlət satınalmaları vahid internet portalı vasitəsilə aparılır; • məxfi məlumatlarla əlaqədar satınalmalar zamanı belə məlumatların qorunması üçün satınalan təşkilat tərəfindən tədbirlər görülür; • satınalan təşkilat və ya onun adından malgöndərənə (podratçıya), həmçinin malgöndərənlər (podratçılar) tərəfindən satınalan təşkilata məlumatların ötürülməsi yalnız dövlət satınalmaları vahid internet portalı vasitəsilə aparılır; • Kağız üsulu ilə təqdim edilmiş təkliflər və sorğular nəzərə alınmayacaq.
  • Dövlət satınalmaları vahid internet portalına daxil olma, təkliflərin təqdim edilməsi elektron imza və ya Asan imza vasitəsilə mümkündür.
  • Elektron satınalma Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunun 50-3-cü maddəsinə uyğun olaraq malgöndərənlərə (podratçılara) təqdim olunan meyarlar əsasında bağlanılır
  • Tender təklifləri, eləcədə bütün yazışmalar və sənədlər Azərbaycan dilində tərtib olunmalıdır (xarici dildə olan tender təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə olunmalıdır). Malgöndərənlər (podratçılar) Tender təkliflərini, eləcədə bütün sənədləri və müraciətləri Dövlət satınalmaları üzrə vahid internet portalı vasitəsi ilə təqdim etməlidirlər. Müsabiqədə göstərilən vaxtdan gec təqdim olunmuş sənədlər və təkliflər qəbul olunmayacaq. Malgöndərənlər (podratçılar)səlahiyyətli nümayəndələri portala daxil olmaqla iştirak edə bilərlər. Tender zərflərinin açılışı, tenderin qiymətləndirilməsi və bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada vahid internet Portalı vasitəsilə aparılır. Bunun üçün podratçı Asan imza, ya da Elektron İmzanın sahibi olmalıdır.
  • Tender proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir. Qanun və digər aidiyyəti normativ hüquqi aktlar ilə Portalın qanunvericilik hissəsində (https://etender.gov.az/laws) tanış ola bilərsiz.
  • Malgöndərənlər (podratçılar) bu tenderə dair izahatları Portalın sual-cavab hissəsi vasitəsilə satınalan təşkilata müraciət edərək ala bilərlər.
  • Satınalan təşkilatın bu tenderin keçirilməsi zamanı qanunvericiliklə müəyyən olunmuş vəzifələrini yerinə yetirməməsi nəticəsində itkiyə və ya zərərə düşdüyünü bəyan edən malgöndərənin “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun (Bakı şəhəri, 27 dekabr 2001-ci il, № 245 – II Q) VIII fəslində və digər qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada və prosedurlara uyğun şikayət vermək hüququ vardır. Şikayətlər portal vasitəsi ilə təqdim olunur.
  • Elektron satınalma vasitəsilə açıq tenderin keçirilməsi zamanı bu Qanunun 40.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan bildiriş tender təklifi aksept edildikdən sonra tender təklifini vermiş malgöndərənə (podratçıya) dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə göndərilir. Elektron satınalma vasitəsilə keçirilən müsabiqə üzrə satınalma müqaviləsi tenderin qalibi ilə dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron qaydada bağlanılır və bu Qanuna əsasən tələb olunduğu hallarda müqavilənin yerinə yetirilməsi təminatı həmin portal vasitəsilə təqdim edilir. Dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron müqavilənin bağlanılması məqsədilə satınalan təşkilat tender müqaviləsi aksept edildikdən sonra 3 bank günündən gec olmayaraq satınalma müqaviləsini hazırlayaraq, həmin portala yerləşdirir və imzalayır. Malgöndərən (podratçı) həmin müqaviləni 5 bank günü müddətində imzalayır. Nəzərdə tutulmuş müddət ərzində satınalma müqaviləsinin imzalanmaması həmin müqavilədən imtina edilməsi kimi qiymətləndirilir.
  • Müəyyən edilməmişdir

QEYD: Tenderdə iştirak, tenderin qiymətləndirilməsi və digər bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada PORTAL vasitəsilə aparılır.

Açıq tenderin elektron şərtlər toplusunu 13.11.2019 14:32 tarixindən sonra əldə edə bilərsiniz