TENDER

14 Noyabr
155

"TƏMİZ ŞƏHƏR" tender elan edir

Təşkilatın adı: "TƏMİZ ŞƏHƏR" AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİ

Təşkilat VOEN: 1301914311

Təşkilatın ünvanı:

Tender predmeti: Balaxanı bərk məişət tullantılarının çeşidlənməsi zavodunda qurulmuş texnoloji prosesin düzgün işləməsini təmin etmək məqsədi ilə alman istehsalı olan mal-material və ləvazimatların satın alınması

Tenderin adi: Balaxanı bərk məişət tullantılarının çeşidlənməsi zavodunda qurulmuş texnoloji prosesin düzgün işləməsini təmin etmək məqsədi ilə alman istehsalı olan mal-material və ləvazimatların satın alınması

Balaxanı bərk məişət tullantılarının çeşidlənməsi zavodunda qurulmuş texnoloji prosesin düzgün işləməsini təmin etmək məqsədi ilə alman istehsalı olan mal-material və ləvazimatların satın alınması

BaşlıqAçıqlamaMiqdar
Fan roller Ø 89 GGF LR D89a/GB1400Kod: 200917520ədəd
Safety mon AC 032S-2ədəd
Vulkollan WhellØ50024dəst
Clampinq setd= 100/D=14524dəst
Rele Finder 55.32.90240040-5ədəd
Lower belt roller Ø 63.5/133 UG-Ro133b/GB1200Kod : 201691420ədəd
Lower belt roller Ø 63.5/133 UG-Ro133b/GB1400Kod: 200688230ədəd
Lower belt roller UG-Ro133b/GB1600Kod:200525610ədəd
Fan roller Ø 89 GGF LR D89a/GB1200Kod:201691520ədəd
Smartline Safety Modul AC009S-2ədəd
Fan roller Ø 89 GGF LR D89a/GB1600kod:200759710ədəd
Fan roller Ø 89-10ədəd
Fan roller Ø 89 GGF LR D89a/GB800-10ədəd

ÜSL kod (kateqoriya) - 31720000-9 Elektromexaniki avadanlıqlar,

Açıq tenderin başlama tarixi və vaxtı

14.11.2019 12:00

Tələb olunan sənədlərin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı

04.12.2019 16:00

Tender təklifinin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı

12.12.2019 16:00

Zərflərin açılış tarixi və vaxtı

13.12.2019 16:00

İştirak haqqı: 200 AZN

Tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi üçün satınalan təşkilatın bank rekvizitləri:

Hesab: AZ07CTRE00000000000004587901VÖEN: 1401555071Bank: Dövlət Xəzinədarlığı AgentliyiKodu: 210005M/H: AZ41NABZ01360100000000003944S.W.İ.F.T: CTREAZ22Büdcə təsnifat kodu: 142340

ÇATDIRILMA YERİ

Balaxanı bərk məişət tullantılarının çeşidlənməsi zavodu

ÇATDIRILMA MÜDDƏTİ

3 ay

ÇATDIRILMA ŞƏRTLƏRİ

DDP

ÖDƏNİŞ ŞƏRTLƏRİ

Mallar təhvil verildikcə

Təklifin qiymətinin hesablanmalı və ifadə edilməli olduğu valyuta: AZN

TƏLƏB OLUNAN SƏNƏDLƏR

Tələb olunan sənədlər:

Vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında arayışTəqdim edilsinRekvizitlərTəqdim edilsinQeydiyyatdan keçdiyi ölkəTəqdim edilsinNizamnaməTəqdim edilsinSon bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergiödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud olmamasıTəqdim edilsinMaliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışıTəqdim edilsinFəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının surətiTəqdim edilsin

İxtisas göstəriciləri:

Qeyd olunmuş prosedurlar üçün mətn

TENDER TƏKLİFİ

Texniki təklif: 0 bal

Qiymət təklifi:: 100 bal

Təklifin qüvvədə olma müddəti-30 günMüqavilənin təminatı-2 %Tender təklifinin təminatı-1 %Qiymət təklifi100Malların (işlərin və xidmətlərin) qiymət dəyərindən başqa, nəqliyyat, sığorta, vergi, gömrük rüsumları və digər xərcləri nəzərə almaqla qeyd olunmalıdır.

Qeyd olunmuş prosedurlar üçün mətn

Malgöndərənlərlə (podratçılarla) vasitəçi olmadan əlaqəni təmin edən, onlarla məlumat mübadiləsini aparan satınalan təşkilatın vəzifəli şəxsi (/ləri)

Tender təklifi:30 bank günü (zərflərin açıldığı tarixdən sonra qüvvədə olma müddəti
Təklifin təminatı:60 bank günü (təminatın qüvvədə olma müddəti (zərflərin açıldığı tarixdən sonra

TuralQüdrətov01246441110124644111

Tələb olunan iddiacıların sayı: 3

  • • məlumat mübadiləsi yalnız dövlət satınalmaları vahid internet portalı vasitəsilə aparılır; • məxfi məlumatlarla əlaqədar satınalmalar zamanı belə məlumatların qorunması üçün satınalan təşkilat tərəfindən tədbirlər görülür; • satınalan təşkilat və ya onun adından malgöndərənə (podratçıya), həmçinin malgöndərənlər (podratçılar) tərəfindən satınalan təşkilata məlumatların ötürülməsi yalnız dövlət satınalmaları vahid internet portalı vasitəsilə aparılır; • Kağız üsulu ilə təqdim edilmiş təkliflər və sorğular nəzərə alınmayacaq.
  • Dövlət satınalmaları vahid internet portalına daxil olma, təkliflərin təqdim edilməsi elektron imza və ya Asan imza vasitəsilə mümkündür.
  • Elektron satınalma Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunun 50-3-cü maddəsinə uyğun olaraq malgöndərənlərə (podratçılara) təqdim olunan meyarlar əsasında bağlanılır
  • Tender təklifləri, eləcədə bütün yazışmalar və sənədlər Azərbaycan dilində tərtib olunmalıdır (xarici dildə olan tender təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə olunmalıdır). Malgöndərənlər (podratçılar) Tender təkliflərini, eləcədə bütün sənədləri və müraciətləri Dövlət satınalmaları üzrə vahid internet portalı vasitəsi ilə təqdim etməlidirlər. Müsabiqədə göstərilən vaxtdan gec təqdim olunmuş sənədlər və təkliflər qəbul olunmayacaq. Malgöndərənlər (podratçılar)səlahiyyətli nümayəndələri portala daxil olmaqla iştirak edə bilərlər. Tender zərflərinin açılışı, tenderin qiymətləndirilməsi və bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada vahid internet Portalı vasitəsilə aparılır. Bunun üçün podratçı Asan imza, ya da Elektron İmzanın sahibi olmalıdır.
  • Tender proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir. Qanun və digər aidiyyəti normativ hüquqi aktlar ilə Portalın qanunvericilik hissəsində (https://etender.gov.az/laws) tanış ola bilərsiz.
  • Malgöndərənlər (podratçılar) bu tenderə dair izahatları Portalın sual-cavab hissəsi vasitəsilə satınalan təşkilata müraciət edərək ala bilərlər.
  • Satınalan təşkilatın bu tenderin keçirilməsi zamanı qanunvericiliklə müəyyən olunmuş vəzifələrini yerinə yetirməməsi nəticəsində itkiyə və ya zərərə düşdüyünü bəyan edən malgöndərənin “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun (Bakı şəhəri, 27 dekabr 2001-ci il, № 245 – II Q) VIII fəslində və digər qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada və prosedurlara uyğun şikayət vermək hüququ vardır. Şikayətlər portal vasitəsi ilə təqdim olunur.
  • Elektron satınalma vasitəsilə açıq tenderin keçirilməsi zamanı bu Qanunun 40.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan bildiriş tender təklifi aksept edildikdən sonra tender təklifini vermiş malgöndərənə (podratçıya) dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə göndərilir. Elektron satınalma vasitəsilə keçirilən müsabiqə üzrə satınalma müqaviləsi tenderin qalibi ilə dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron qaydada bağlanılır və bu Qanuna əsasən tələb olunduğu hallarda müqavilənin yerinə yetirilməsi təminatı həmin portal vasitəsilə təqdim edilir. Dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron müqavilənin bağlanılması məqsədilə satınalan təşkilat tender müqaviləsi aksept edildikdən sonra 3 bank günündən gec olmayaraq satınalma müqaviləsini hazırlayaraq, həmin portala yerləşdirir və imzalayır. Malgöndərən (podratçı) həmin müqaviləni 5 bank günü müddətində imzalayır. Nəzərdə tutulmuş müddət ərzində satınalma müqaviləsinin imzalanmaması həmin müqavilədən imtina edilməsi kimi qiymətləndirilir.
  • Müəyyən edilməmişdir

QEYD: Tenderdə iştirak, tenderin qiymətləndirilməsi və digər bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada PORTAL vasitəsilə aparılır.

Açıq tenderin elektron şərtlər toplusunu 14.11.2019 12:00 tarixindən sonra əldə edə bilərsiniz