Analitika

22 Dekabr
2

2018-ci ildə qlobal artımına nə mane ola bilər?

Analitiklər 2018-cu ildə qlobal artımın sabit davam etdirilməsini gözləyir. Lakin bu sabitliyi poza biləcək üç əsas amil var. Fins.az xəbər verir ki, bu mərkəz banklarının siyasəti, ticarət əlaqələri və bazar köpükləridir.

2017-ci ildə müvəffəqiyyətin bir hissəsi, nisbətən yumşaq pul siyasətinin və mərkəzi bankların bacarıqlarını tədricən aradan qaldırmaq cəhdləri ilə əlaqəli strategiyasının birləşməsinə aid edilə bilər.

Məlumdur ki, 2018-ci ildə amerika Federal Ehtiyat Bankı üç dəfə faiz dərəcələrini qaldırmağa hazırlaşır,Avropa Mərkəzi Bankı deyil, aktivlərin alışını azaldacaq. Çin də dərəcələri artırmaq niyyətindədir.

Bütün strategiyaların düşünülməsi və müəyyənləşdirilməsinə baxmayaraq, səhv etmək ehtimalı var və hər hansı əhəmiyyətli dəyişiklik istehlakçı və biznes xərclərinin kəskin azalmasına səbəb ola bilər.

Sıfma məlumatına görə ABŞ-da korporativ borcunun həcmi $ 8,8 trilyona çatıb. O, bu gün 2010 cu ildən fərqli olaraq 35% yüksəkdir və amerika korporasiyalarının, inkişafının əsas amildir. Ona görə də onlar dərəcələrinin artırılması zamanı risk zonasına düşəcək.

2018-ci ildən etibarən başqa bir risk, əsasən ABŞ və onların tərəfdaşları arasında ticarət əlaqələrinin pisləşməsidir. Beləliklə, 2017-ci ildə Trump artıq ölkəni Trans-Sakit okean tərəfdaşlığından çıxardı. Bundan əlavə, Amerika Birləşmiş Ştatları, Meksika və Kanadadakı (NAFTA) Şimali Amerika Ticarət Sazişi bu gün təhlükə altındadır.Əavə olaraq, ABŞ Çin ticarət təcrübələrini araşdırır və ticarət açığından xilas olmaq üçün çalışır. Ticarət maneələri hər hansı bir şəkildə Çinin inkişafına zərər verə bilər.

Bazarın baloncuklarına gəldikdə, onlar partlayana qədər onları aşkar etmək çətindir. Bununla yanaşı, bazar mütəxəssisləri bilirlər ki, partlayırlarsa, bütün iqtisadiyyatı onlar arxasınca çəkə bilərlər.Dünya Bankı hesab edir ki, qlobal artım səviyyəsi 2000-ci ildə 4,4% -dən 2001-ci ildə təxminən 1,9% -ə enmişdir. Maliyyə böhranı 2007-ci ildə 4,3% -dən 2009-cu ildə 1,7% -ə enmişdir.Maliyyə alətləri sahəsində ani bir itki, şirkətlərin və istehlakçıların xərclənməsinə, böyümənin yavaşlamasına, işdən çıxarılmasına və əvəzsizliyə son qoymağa gətirib çıxarır.Bu il sürətlə aktivlərin böyüməsinə nümunələr çoxdur,ən çox aydın olanı Bitcoin-dir.