Analitika

07 March
4

Sığorta bazarı nəyin hesabına artıb? – TƏHLİL

Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası 2018-ci ilin Yanvar ayında bütün növ sığortalar üzrə 82 milyon 760 min manat sığorta haqlarının toplandığını açıqlayıb. Fins.az xəbər verir ki, bu, 2017-ci ilin yanvar ayı ilə müqayisədə 12 milyon 40 min manat çoxdur. Ötən ilin yanvarında 70 milyon 720 min manat sığorta haqları toplanmışdı.

Sığorta bazarı əsasən həyatın yığım sığortası, tibbi sığorta, əmlak və icbari qeyri-həyat sığortaları hesabına artıb artıb. Ən böyük artım həyatın yığım sığortasında baş verir. Əgər bu artım olmasaydı, tibbi sığorta, əmlak və icbari qeyri-həyat sığortalarındakı artım digər növlərdəki azalmaları bağlaya bilməyəcəkdi.

Belə ki, könüllü həyat sığortası üzrə sığorta haqları ötən ilin yanvar ayı ilə müqayisədə bu ilin Yanvarında 10 milyon 360 min manat çox olub. Əgər 2017-ci ilin Yanvar ayımda könüllü həyatın sığortası üzrə 6 milyon 342 min manat sığorta haqqı toplanmışdırsa, 2018-ci ilin yanvarında 16 milyon 702 min manat toplanıb. Bu artımın da əsas səbəbi həyatın yaşam sığortası (yığım investisiya) üzrə toplanmış sığorta haqlarının 4 milyon 736 min manatdan 12 milyon 622 min manata yüksəlməsidir. Yüksək maaş alan şirkət işçiləri gəlir vergisini və məcburi sosial sığorta haqqını ödəməm və investisiya gəliri əldə etmək üçün maaşlarının bir hissəsini həyat sığortası şirkətinə köçürürlər.

Tibbi sığorta üzrə toplanan sığorta haqları isə 36 milyon 855 min manatdan 39 milyon 815 min manata yüksəlib (təxminən 3 milyon manat artım).

İcbari həyat sığortası sinifləri üzrə toplanmış sığorta haqları azalıb. Qeyri-həyat icbari həyat sığortası sinifi avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası və daşınmaz əmlakın icbari sığortası hesabına artıb.

Sığorta sinifləri

Sığorta haqları

Sığorta ödənişləri

Könüllü sığortalar üzrə - cəmi:

71,858.8

17,992.9

o cümlədən:

Həyat sığortası üzrə, o cümlədən:

16,702.6

10,995.5

həyatın yaşam sığortası

12,622.6

10,944.4

həyatın ölüm halından sığortası

3,921.3

51.0

əmək qabiliyyətinin sığortası

151.5

0.0

sağalmaz xəstəliklərdən sığorta

7.2

0.0

annuitet sığortası

0.0

0.0

Qeyri-həyat sığortası üzrə, o cümlədən

55,156.3

6,997.4

Şəxsi sığorta, o cümlədən:

40,209.1

5,522.9

tibbi sığorta

39,815.6

5,501.3

xaricə səfər edən vətəndaşların sığortası

215.6

11.7

fərdi qəza və xəstəlik sığortası

177.9

9.9

Əmlak sığortası, o cümlədən:

14,947.1

1,474.4

əmlakın sığortası, o cümlədən:

10,844.1

950.2

hava nəqliyyatı vasitələrinin sığortası

4,253.1

0.0

əmlakın yanğından və digər risklərdən sığortası

3,465.7

36.9

avtonəqliyyat vasitələrinin sığortası

2,075.7

830.8

yüklərin (nəqliyyat) sığortası

490.4

2.6

kənd təsərrüfatı heyvanlarının sığortası

285.3

79.9

su nəqliyyat vasitələrinin sığortası

226.1

0.0

dəmiryol nəqliyyatı vasitələrinin sığortası

0.9

0.0

kənd təsərrüfatı bitkiləri məhsullarının sığortası

0.0

0.0

əmlakın sığortası ilə bağlı digər siniflər, o cümlədən:

47.0

0.0

- işçilərin dələduzluğu sığortası

47.0

0.0

- pul və pul sənədlərinin saxtalaşdırılmasından sığorta

0.0

0.0

- titul sığortası

0.0

0.0

mülki məsuliyyətin sığortası, o cümlədən:

4,102.4

524.2

hava nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası

2,013.5

315.2

ümumi mülki məsuliyyətin sığortası

1,624.6

185.5

avtonəqliyyat vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası

240.5

8.0

peşə məsuliyyətinin sığortası

121.7

0.0

işəgötürənin məsuliyyət sığortası

67.6

15.6

yük daşıyanın mülki məsuliyyətinin sığortası

34.5

0.0

dəmiryol nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası

0.0

0.0

su nəqliyyatı vasitələri sahiblərinin mülki məsuliyyətinin sığortası

0.0

0.0

mülki-hüquqi müqavilə üzrə mülki məsuliyyətin sığortası

0.0

0.0

hüquqi xərclərin sığortası

0.0

0.0

kredit sığortası, o cümlədən:

0.6

0.0

kreditlərin sığortası

0.6

0.0

ipoteka sığortası

0.0

0.0

qarışıq maliyyə risklərinin sığortası, o cümlədən:

0.0

0.0

əmlakın bazar dəyərinin düşməsi riskindən sığorta

0.0

0.0

işin dayanması ilə bağlı risklərdən sığorta

0.0

0.0

İcbari sığortalar üzrə - cəmi:

10,901.2

4,995.3

o cümlədən:

Həyat sığortası üzrə

1,767.0

446.7

İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək
qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta

1,767.0

446.7

Qeyri-həyat sığortası üzrə, o cümlədən

9,134.2

4,548.6

avtonəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası

5,513.5

4,054.2

daşınmaz əmlakın icbari sığortası

3,550.0

62.6

hərbi qulluqçuların dövlət icbari şəxsi sığortası

0.0

292.6

məhkəmə və hüquq-mühafizə orqanları işçilərinin dövlət icbari şəxsi sığortası

0.0

117.1

daşınmaz əmlakın istismarı ilə bağlı mülki məsuliyyətin icbari sığortası

44.5

22.0

sərnişinlərin icbari fərdi qəza sığortası

25.8

0.0

auditorların peşə məsuliyyətinin icbari sığortası

0.4

0.0

nəqliyyat vasitəsi sahiblərinin mülki məsuliyyətinin icbari sığortası

0.0

0.0

dövlət qulluqçuların icbari sığortası

0.0

0.0

diplomatik nümayəndələrin icbari sığortası

0.0

0.0

YEKUN

82,760.0

22,988.1