TENDER

15 Noyabr
196

ASAN Xidmət tender elan verir

Təşkilatın adı: AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ YANINDA VƏTƏNDAŞLARA XİDMƏT VƏ SOSİAL İNNOVASİYALAR ÜZRƏ DÖVLƏT AGENTLİYİ

Təşkilat VOEN: 1701393691

Təşkilatın ünvanı:

Tender predmeti: Proqram təminatının satınalınması
Tenderin adi: Proqram təminatının satınalınması
Proqram təminatının satınalınması
BaşlıqAçıqlamaMiqdar
“ASAN xidmət” mərkəzlərində fasiləsiz xidmət göstərən operatorların növbəlilik qrafikinin avtomatik təyin olunması və xidmət alan şəxslərin üz cizgiləri əsasında tanınması yolu ilə onların rəylərinin toplanılmasıƏsas şərtlər toplusu üzrə texniki şərtə uyğun10

ÜSL kod (kateqoriya) - 72263000-6 Proqram həyata keçirmə xidmətləri,

Açıq tenderin başlama tarixi və vaxtı

25.10.2019 15:00

Tələb olunan sənədlərin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı

22.11.2019 15:00

Tender təklifinin təqdim edilməsinin son tarixi və vaxtı

02.12.2019 17:00

Zərflərin açılış tarixi və vaxtı

03.12.2019 15:00

İştirak haqqı: 450 AZN

Tenderdə iştirak haqqının ödənilməsi üçün satınalan təşkilatın bank rekvizitləri:

Hesab: AZ20CTRE00000000000004878570VÖEN: 1701393691Bank: Dövlət Xəzinədarlıq AgentliyiKodu: 210005M/H: AZ41NABZ01360100000000003944S.W.İ.F.T: CTREAZ 22Büdcə təsnifat kodu: 142340

ÇATDIRILMA YERİ

Akademik Həsən Əliyev 36A

ÇATDIRILMA MÜDDƏTİ

10 iş günü

ÇATDIRILMA ŞƏRTLƏRİ

DDP

ÖDƏNİŞ ŞƏRTLƏRİ

Şərtlər toplusuna uyğun

Təklifin qiymətinin hesablanmalı və ifadə edilməli olduğu valyuta: AZN

TƏLƏB OLUNAN SƏNƏDLƏR

Tələb olunan sənədlər:

Vergilərə və digər icbari ödənişlərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş öhdəliklərin olmaması haqqında arayışMüvafiq vergi orqanı tərəfindən təqdim olunmuş arayış.Fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq olunmuş maliyyə hesabatının surəti2018-ci il üzrə təqdim olunmuş və təsdiq olunmuş vergi hesabatı.Maliyyə vəziyyəti haqqında bank arayışıSon 1 illik dövr üzrə maliyyə arayışı.Son bir il ərzində (fəaliyyətini dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergiödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə yetirilməməsi hallarının mövcud olmamasıMüvafiq vergi orqanı tərəfindən təqdim olunmuş arayış.NizamnaməNizamnaməQeydiyyatdan keçdiyi ölkəDövlət reyesterindən çıxarış RekvizitlərRekvizitlərBank hesabı, hüquqi və faktiki ünvanı

İxtisas göstəriciləri:

Mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri üzrə müyyən olunmuş meyarlara uyğunluqİllik döviyyə və işçi sayı haqqında verilən məlumat əsasında müəyyənləşdiriləcəkİddiaçının öz əmlakından sərbəst və məhdudiyyətsiz istifadə etmək imkanının, habelə ödəmə qabiliyyətinin olmasıMəlumat təşkilat tərəfindən yazılı verilir.Yeni meyarİddiaçının müflis elan olunmaması, əmlakı üzərinə həbs qoyulmaması, ödənişə yönəlmiş girovun olmaması, məhkəmənin qərarı ilə kommersiya fəaliyyəti dayandırılmış şəxs olmamasıMəlumat təşkilat tərəfindən yazılı verilir.

Qeyd olunmuş prosedurlar üçün mətn

TENDER TƏKLİFİ

Texniki təklif: 35 bal

Oxşar tərkibdə işlərin görülməsi20Oxşar tərkibdə işlərin görülməsi (OTİ): 20 (Əks halda = 0)İxtisaslı kadr imkanlarının olması15İxtisaslı kadr imkanlarının olması (İK): 15 (Əks halda = 0)

Qiymət təklifi:: 65 bal

Qiymət təklifi65Tender təklifi bütün xərclər və vergilər daxil olmaqla Azərbaycan manatı ilə ifadə olunmalıdır.Tender təklifinin təminatı-Tender təklifi dəyərinin 1 % -i həcmində bank təminatı təqdim olunmalıdır.Təklifin qüvvədə olan müddəti-Tende təklifi üzrə zəmanət zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən azı 60 bank günü qüvvədə olmalıdır.Müqavilənin təminatı-Satınalma müqaviləsinin yerinə yetrtilməsi təminatı müqavilə dəyərinin 3%-i məbləğində təqdim olunmalıdır.

Qeyd olunmuş prosedurlar üçün mətn

Malgöndərənlərlə (podratçılarla) vasitəçi olmadan əlaqəni təmin edən, onlarla məlumat mübadiləsini aparan satınalan təşkilatın vəzifəli şəxsi (/ləri)

Tender təklifi:30 bank günü (zərflərin açıldığı tarixdən sonra qüvvədə olma müddəti
Təklifin təminatı:60 bank günü (təminatın qüvvədə olma müddəti (zərflərin açıldığı tarixdən sonra

Kamal Səfərovməsləhtçi012 444 74 44012 444 74 44

Tələb olunan iddiacıların sayı: 3

  • • məlumat mübadiləsi yalnız dövlət satınalmaları vahid internet portalı vasitəsilə aparılır; • məxfi məlumatlarla əlaqədar satınalmalar zamanı belə məlumatların qorunması üçün satınalan təşkilat tərəfindən tədbirlər görülür; • satınalan təşkilat və ya onun adından malgöndərənə (podratçıya), həmçinin malgöndərənlər (podratçılar) tərəfindən satınalan təşkilata məlumatların ötürülməsi yalnız dövlət satınalmaları vahid internet portalı vasitəsilə aparılır; • Kağız üsulu ilə təqdim edilmiş təkliflər və sorğular nəzərə alınmayacaq.
  • Dövlət satınalmaları vahid internet portalına daxil olma, təkliflərin təqdim edilməsi elektron imza və ya Asan imza vasitəsilə mümkündür.
  • Elektron satınalma Dövlət satınalmaları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunun 50-3-cü maddəsinə uyğun olaraq malgöndərənlərə (podratçılara) təqdim olunan meyarlar əsasında bağlanılır
  • Tender təklifləri, eləcədə bütün yazışmalar və sənədlər Azərbaycan dilində tərtib olunmalıdır (xarici dildə olan tender təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə olunmalıdır). Malgöndərənlər (podratçılar) Tender təkliflərini, eləcədə bütün sənədləri və müraciətləri Dövlət satınalmaları üzrə vahid internet portalı vasitəsi ilə təqdim etməlidirlər. Müsabiqədə göstərilən vaxtdan gec təqdim olunmuş sənədlər və təkliflər qəbul olunmayacaq. Malgöndərənlər (podratçılar)səlahiyyətli nümayəndələri portala daxil olmaqla iştirak edə bilərlər. Tender zərflərinin açılışı, tenderin qiymətləndirilməsi və bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada vahid internet Portalı vasitəsilə aparılır. Bunun üçün podratçı Asan imza, ya da Elektron İmzanın sahibi olmalıdır.
  • Tender proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında” Qanuna uyğun keçiriləcəkdir. Qanun və digər aidiyyəti normativ hüquqi aktlar ilə Portalın qanunvericilik hissəsində (https://etender.gov.az/laws) tanış ola bilərsiz.
  • Malgöndərənlər (podratçılar) bu tenderə dair izahatları Portalın sual-cavab hissəsi vasitəsilə satınalan təşkilata müraciət edərək ala bilərlər.
  • Satınalan təşkilatın bu tenderin keçirilməsi zamanı qanunvericiliklə müəyyən olunmuş vəzifələrini yerinə yetirməməsi nəticəsində itkiyə və ya zərərə düşdüyünü bəyan edən malgöndərənin “Dövlət satınalmaları haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununun (Bakı şəhəri, 27 dekabr 2001-ci il, № 245 – II Q) VIII fəslində və digər qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada və prosedurlara uyğun şikayət vermək hüququ vardır. Şikayətlər portal vasitəsi ilə təqdim olunur.
  • Elektron satınalma vasitəsilə açıq tenderin keçirilməsi zamanı bu Qanunun 40.1-ci maddəsində nəzərdə tutulan bildiriş tender təklifi aksept edildikdən sonra tender təklifini vermiş malgöndərənə (podratçıya) dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə göndərilir. Elektron satınalma vasitəsilə keçirilən müsabiqə üzrə satınalma müqaviləsi tenderin qalibi ilə dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron qaydada bağlanılır və bu Qanuna əsasən tələb olunduğu hallarda müqavilənin yerinə yetirilməsi təminatı həmin portal vasitəsilə təqdim edilir. Dövlət satınalmalarının vahid internet portalı vasitəsilə elektron müqavilənin bağlanılması məqsədilə satınalan təşkilat tender müqaviləsi aksept edildikdən sonra 3 bank günündən gec olmayaraq satınalma müqaviləsini hazırlayaraq, həmin portala yerləşdirir və imzalayır. Malgöndərən (podratçı) həmin müqaviləni 5 bank günü müddətində imzalayır. Nəzərdə tutulmuş müddət ərzində satınalma müqaviləsinin imzalanmaması həmin müqavilədən imtina edilməsi kimi qiymətləndirilir.
  • Müəyyən edilməmişdir

QEYD: Tenderdə iştirak, tenderin qiymətləndirilməsi və digər bütün prosedurlar yalnız elektron qaydada PORTAL vasitəsilə aparılır.

Açıq tenderin elektron şərtlər toplusunu 25.10.2019 15:00 tarixindən sonra əldə edə bilərsiniz